Webhooks

Webhook on tiedonvälitysmenetelmä, jonka avulla verkkokehittäjät voivat luoda omia HTTP-kutsujaan, jotka suoritetaan jonkin määrätyn tapahtuman yhteydessä.

Seuraavat toiminnot ovat tällä hetkellä mahdollisia MyCashflow'n Webhooks-laajennuksen avulla:

 • Tilaustietojen hakeminen
 • Tilausten käsitteleminen
 • Tilauskommenttien lisääminen

Voit käyttää laajennusta integroidaksesi verkkokauppasi tilausten osalta johonkin ulkopuoliseen ohjelmaan. Integrointeja voit toteuttaa myös MyCashflow'n REST API:n avulla.

Toimintaperiaatteet

Webhooksia käytetään lähettämällä jollain ohjelmointikielellä (usein cURL-ohjelman avulla) HTTP-pyyntö verkkokaupan Webhooks-osoitteeseen. MyCashflow'n Webhooks-laajennus palauttaa tuosta osoitteesta XML-muotoisen vastauksen pyyntöön.

GET-tyyppisiä Webhooks-komentoja on mahdollista käyttää myös syöttämällä haluttu Webhooks-osoite selaimen osoiteriville. Näin voit helposti testata Webhooks-pyyntöjä verkkokaupassasi.

Alla on esitelty Webhooks-pyynnön kaikki osat:

 1. Kaikkien Webhooks-pyyntöjen yhteyspiste on https://KAUPANOSOITE.mycashflow.fi/webhooks/
 2. Yhteyspisteen perään lisätään haluttu toiminto (katso lista sallituista toiminnoista): https://KAUPANOSOITE.mycashflow.fi/webhooks/get
 3. Seuraavaksi pyyntöön lisätään toimintoon liittyvät GET- tai POST-parametrit: https://KAUPANOSOITE.mycashflow.fi/webhooks/get?order=n
 4. Viimeiseksi pyyntöön lisätään verkkokaupan yksilöllinen API-avain: https://KAUPANOSOITE.mycashflow.fi/webhooks/get?order=n&key=jyghji765rfghji
  • Kun suoritat Webhooks-pyynnön selaimen osoiterivillä, API-avainta ei tarvitse lisätä osoitteeseen, kunhan olet kirjautunut verkkokaupan hallintatyökaluun.

Alla on esimerkki Webhooks-pyynnöstä, jossa lähetetään asiakkaalle julkinen tilauskommentti:

https://KAUPANOSOITE.mycashflow.fi/webhooks/process
  action=add_comment
  order=23
  message="Kommenttia pukkaa"
  public_message=1
  key=kjhbnko987654e

Asennus ja käyttöönotto

Icon

Lue myös laajennuksien yleiset asennus- ja käyttöönotto-ohjeet.

Laajennukset eivät ole käytettävissä MyCashflow Free -palvelupaketissa.

Määritä laajennuksen asetuksissa osoite, johon verkkokaupasta lähetetään Webhook-kutsuja, sekä tunnistautumiseen käytettävä API key.

Kuvankaappaus_2013-2-19_kello_7.01.07.png

Kun olet määrittänyt Webhooks-tunnukset, testaa laajennuksen toimivuutta lähettämällä jokin pyyntö verkkokauppaan (saatavilla olevat toiminnot esitelty alla).

Webhooks-toiminnot

Alla on listattu kaikki MyCashflow'n Webhooks-laajennuksen toiminnot ja niiden parametrit.

Katso myös esimerkkejä toimintojen soveltamisesta käytännössä.

POST /webhooks/process
 action=deliver

Merkitsee tilauksen toimitetuksi.
order Kokonaisluku Käsiteltävän tilauksen ID-numero
send_email 0 / 1

Arvolla 1 lähetetään toimitusvahvistus, josta lähtee myös sähköposti asiakastietojen ja toimitusosoitteen sähköpostiin. Oletuksena viestiä ei lähetetä (arvo 0).

POST /webhooks/process
 action=add_comment

Lisää tilaukselle kommentin.
order Kokonaisluku Käsiteltävän tilauksen ID-numero
public_message 0 / 1 Määrittää onko kommentti julkinen viesti (arvolla 1), josta lähtee myös sähköposti asiakastietojen ja toimitusosoitteen sähköpostiiin. Oletuksena kommentti ei ole julkinen (arvo 0).
message Teksti Tilauskommentin sisältö tekstimuodossa
GET /webhooks/get
Käytetään yhden tai usean tilauksen hakemiseen ID-numeroiden perusteella.
order Kokonaisluku Haettavan tilauksen ID-numero
order_ids Kokonaislukutaulukko

Käytetään useiden tilauksien hakemiseen ID-numerojen perusteella.

Esim. order_ids[]=1&order_ids[]=4&order_ids[]=56

GET /webhooks/changes

Käytetään tilausten hakemiseen niiden luontiajankohdan ja muutosten perusteella.

Palauttaa aina vain 100 tilausta kerrallaan halutusta ajankohdasta alkaen.

created_after_ts Merkkijono

Unix timestamp -muotoinen aikamääre, jonka jälkeen luodut tilaukset halutaan hakea.

Esim. created_after_ts=1483185600

updated_after_ts Merkkijono Unix timestamp -muotoinen aikamääre, jonka jälkeen päivittyneet tilaukset halutaan hakea.
GET /webhooks/send
Käytetään epäonnistuneen Webhooks-sanoman lähettämiseen uudestaan.
order Kokonaisluku Tilauksen ID-numero

Paluuarvot

Kaikki Webhooksin palauttama tieto on XML-muodossa. Alla näet esimerkin Webhooksin palauttamasta XML-sanomasta.

  Näytä esimerkkitiedosto

Oheinen esimerkki on vastaus GET /webhooks/changes -pyyntöön, jolla haetaan tilauksia verkkokaupasta.

Paluusanomaan kuuluvat tilauksen, tilaajan ja tilattujen tuotteiden tiedot.

<Orders>
 <Order id="58">
  <OrderNumber>58</OrderNumber>
  <OrderedAt timestamp="1345401893">2012-08-19 21:44:53</OrderedAt>
  <OrderStatus>Open</OrderStatus>
  <OrderLanguage>fi</OrderLanguage>
  <Comments>K&amp;auml;sitteletteh&amp;auml;n pikaisesti, koska t&amp;auml;m&amp;auml; on kiireisempi kuin muut tilaukset.</Comments>
  <PaymentMethod PaymentID="7">Checkout</PaymentMethod>
  <PaymentReference>20120819001532</PaymentReference>
  <PaymentStatus>Paid</PaymentStatus>
  <ShippingMethod ShippingID="6">SmartPOST</ShippingMethod>
  <ShippingWeight>0.5</ShippingWeight>
  <ShippingPackages>1</ShippingPackages>
  <Documents>
   <Receipt>http://smo43.mycashflow.fi/orderstatus/58/receipt/52d07914f6bcdf448084320f3de6a816</Receipt>
   <DispatchNote>http://smo43.mycashflow.fi/orderstatus/58/dispatchnote/ba4be2b2ed682be3c646be5ef7f3a77d</DispatchNote>
   <Invoice>http://smo43.mycashflow.fi/orderstatus/58/invoice/f358b6fe49b80c91425137059e0cb49b</Invoice>
  </Documents>

  <CustomerInformation>
   <FirstName>Ismo</FirstName>
   <LastName>Ruotsalainen</LastName>
   <Company>Pulse247 Oy</Company>
   <BusinessID>FI21315706</BusinessID>
   <StreetAddress>Syväojankatu 3A</StreetAddress>
   <ZipCode>87100</ZipCode>
   <City>Kajaani</City>
   <Country>fi</Country>
   <Email allowMarketing="false">ismo@pulse247.info</Email>
   <Phone allowMarketing="false">020 741 9172</Phone>
   <IPAddress>85.29.85.227</IPAddress>
  </CustomerInformation>

  <ShippingAddress>
   <FirstName>Ismo</FirstName>
   <LastName>Ruotsalainen</LastName>
   <Company>Pulse247 Oy</Company>
   <StreetAddress>Syväojankatu 3A</StreetAddress>
   <ZipCode>87100</ZipCode>
   <City>Kajaani</City>
   <Country>fi</Country>
   <Phone>020 741 9172</Phone>
  </ShippingAddress>

  <Products>
   <Product>
    <ProductID>3</ProductID>
    <ProductName>Lacoste kävelykengät</ProductName>
    <Variation id="3">Valkoinen/42</Variation>
    <Code>123123</Code>
    <UnitPrice vat="0">41.28</UnitPrice>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Total>41.28</Total>
    <Shipped>false</Shipped>
   </Product>

   <Product>
    <ProductID>1199</ProductID>
    <ProductName>Lahjakortti 100€</ProductName>
    <UnitPrice vat="0">66.12</UnitPrice>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Total>66.12</Total>
    <Shipped>false</Shipped>
     
    <Campaign>
     <CampaignID>496</CampaignID>
     <NormalUnitPrice>82.6446</NormalUnitPrice>
    </Campaign>

   </Product>

   <Product>
    <ProductID PaymentID="7">PAYMENT</ProductID>
    <ProductName>Checkout</ProductName>
    <Quantity>1</Quantity>
   </Product>

   <Product>
    <ProductID ShippingID="6">SHIPPING</ProductID>
    <ProductName>SmartPOST</ProductName>
    <UnitPrice vat="0">5</UnitPrice>
    <Quantity>1</Quantity>
    <Total>5</Total>
   </Product>

  </Products>
 </Order>
</Orders>

Lisätietoa Webhooksin XML-tietorakenteesta löydät Lisätietoja-kappaleesta.

Esimerkkejä

Alla on listattu esimerkkejä MyCashflow'n Webhooks-laajennuksella onnistuvista toiminnoista.

Katso myös kaikkien toimintojen tarkat kuvaukset ja käytettävissä olevat parametrit.

  Yksittäisen tilauksen hakeminen

Voit hakea verkkokauppasi Webhooks-rajapinnan kautta yksittäisen tilauksen tiedot:

GET /webhooks/get?order=43&key=gvbnkiytfghu76tg

Kun haet yksittäisen tilauksen Webhooks-rajapinnasta, paluusanoman juurielementti on <Order>, joka sisältää tiedot tilauksesta, tilaajasta ja tuotteista.

  Uusien tilausten hakeminen

Webhooks-laajennuksen avulla voit myös hakea verkkokauppaasi tulleita uusia tilauksia ulkoiseen järjestelmään.

GET /webhooks/changes?ts=n&key=jhbnji8765rfg

Normaali implementointi omaan sovellukseen menee niin, että sovellus kysyy rajapinnasta tapahtumia tietyn kellon ajan jälkeen ja käsittelee aineiston tilaukset. Lopuksi sovellus tallentaa viimeisimmän tilauksen timestamp-arvon talteen ja käyttää sitä seuraavassa kyselyssä.

<Orders time_from="1336738000" time_to="1345401893" orders="58">
	<Order id="1">
		<OrderNumber>1</OrderNumber>
		<OrderedAt timestamp="1336738023">2012-05-11 15:07:03</OrderedAt>
		...
	</Order>
	...
	<Order id="58">
		<OrderNumber>58</OrderNumber>
		<OrderedAt timestamp="1345401893">2012-08-19 21:44:53</OrderedAt>
		...
	</Order>
</Orders>

GET /webhooks/changes -pyynnön paluusanoma on muuten vastaava kuin yksittäistä tilausta kysyttäessä, paitsi koko XML-tiedoston juurielementti on <Orders>, jonka alla on jokaista palautunutta tilausta kohti oma <Order>-elementti.

<Orders>-elementin attribuuteissa on kerrottu miltä aikaväliltä tilauksia palautetaan ja kuinka monta tilausta aineistossa on kokonaisuutena. Myös yksittäisen tilauksen <OrderedAt>-elementille on lisätty attribuutti timestamp, joka kertoo suoraan tilauksen aikaleiman.

GET /webhooks/changes -rajapinnan tilaukset kannattaa käsitellä järjestyksessä ja tallentaa aina onnistuneen tilauksen jälkeen tilauksen oma timestamp-arvo talteen mieluummin kuin <Orders>-elementin time_to-arvo. Tällöin seuraava haku aloitetaan aina ensimmäisestä käsittelemättä jääneestä tilauksesta eikä välistä jää tilauksia noutamatta, jos käsittely on aiemmin epäonnistunut.

  Valittujen tilauksien hakeminen

Voit hakea kerralla useita tilauksia käyttämällä seuraavaa Webhooks-pyyntöä:

GET /webhooks/get?order_ids[]=23&order_ids[]=43&order_ids[]=3&key=jhbnji8765rfg

Kun haet useita tilauksia, paluusanoman juurielementti on <Orders>, joka sisältää oman <Order>-elementin jokaiselle palautuneelle tilaukselle, samalla tavoin kuin GET /webhooks/changes -pyynnöllä.

  Tilauksen ja kaikkien avointen tuotteiden merkitseminen toimitetuksi

Voit merkitä Webhooks-pyynnöllä tilauksen toimitetuksi. Käytä tällöin seuraavia parametreja:

POST /webhooks/process
  action=deliver
  order=45
  send_email=1
  key=gvbnkiytfghu76tg

Esimerkissä lähetetään asiakkaalle toimitusvahvistus asettamalla parametri send_email=1.

  Tilauskommentin lisääminen

Voit lisätä tilaukselle tilauskommentin, josta voit tarvittaessa lähettää asiakkaalle sähköposti-ilmoituksen. Käytä tällöin seuraavaa pyyntöä:

POST /webhooks/process
  action=add_comment
  message="Viestin sisältö"
  public_message=1
  key=jhbnji8765rfg

Esimerkissä asetettu kommentti lähetetään julkisesti asiakkaalle asettamalla attribuutti public_message=1.

  Webhooks-sanoman lähettäminen uudelleen

GET /webhooks/send -pyynnöllä voit lähettää uudelleen epäonnistuneen sanoman. Toiminnolle annetaan order-parametrinä lähetettävän tilauksen tilausnumero.

GET /webhooks/send?order=34&key=jhbnji8765rfg


Lisätietoja