Lähetysten hallinta

MyCashflow'ssa tilaukset voivat sisältää useita lähetyksiä. Tässä artikkelissa käydään läpi lähetysten tietojen ja tuotteiden hallinta, osatoimituksien luominen sekä lähetysten peruminen.

Lähetysten toimittaminen

 1. Paina lähetyksen osoiterivillä Merkitse toimitetuksi -painiketta.
  • Lähetystä ei voi merkitä toimitetuksi, jos lähetykseltä puuttuu toimitustapa.
 2. Tulosta lähetyksen osoitekortti ja lähtetyslista tilaussivun Lähetystiedot-osiossa kyseisen lähetyksen kohdalla.

Kun olet merkinnyt tilauksen kaikki lähetykset toimitetuksi, tilauksen tilaksi päivitetään Toimitettu.

Lähetysten tietojen muokkaaminen

Tilaussivun yläreunan Lähetystiedot-osiossa voit muokata tilauksen lähetyksiin liittyviä tietoja.

 1. Avaa haluamasi lähetys listalta painamalla sen otsikkoa.
 2. Paina lähetyksen oikeassa yläkulmassa Muokkaa-linkkiä.
  • → Lähetystiedot avautuvat muokattavaksi.
 3. Tee haluamasi muutokset:
  • Voit muuttaa tilauksen toimitustapaa, painoa ja pakettimäärää, jos tilaukseen on esimerkiksi lisätty tuotteita jälkikäteen.
  • Jos muutat lähetyksen toimitustapaa, muista tarvittaessa päivittää tilauksen toimituskulut.

  • Voit myös antaa tilauksen seurantakoodin, jonka avulla asiakas voi tarkkailla tilauksen toimitusta. Seurantakoodi toimitetaan asiakkaalle toimitusvahvistussähköpostin mukana.
  • Useimpien toimituspalvelujen seurantakoodit luodaan automaattisesti osoitekortin luonnin yhteydessä ja syötetään lähetyksen tietoihin. Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää myös omaa seurantakoodia.

  • Jos tilauksen toimitustapa käyttää noutopistepalvelua, voit myös asettaa tai vaihtaa noutopisteen tilaukselle jälkikäteen.

 4. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, paina Tallenna-painiketta.

Osatoimitusten luominen

Oletusarvoisesti tilauksilla on yksi lähetys. Voit kuitenkin jakaa tilauksen useampaan lähetykseen jälki- ja osittaistoimituksia varten:

 1. Valitse lähetyksen kohdalla tuoterivit, joista haluat luoda uuden osatoimituksen,
 2. Paina Luo uusi osatoimitus valituista tuotteista -painiketta.

  • Tilaukselle luodaan uusi lähetys, joka sisältää valitsemasi tuoterivit.

  • Alkuperäiseltä lähetykseltä poistetaan valitsemasi tuotteet.
 3. Voit tarvittaessa muuttaa uuden lähetyksen tuotteiden määriä ja hintoja lähetyksellä tai lisätä lähetykselle uusia tuotteita.
 4. Määritä tarvittaessa uuden lähetyksen tiedot tilaussivun Lähetystiedot-osiossa.
  • Jos alkuperäinen lähetys oli peruttu, uudella lähetyksellä ei ole toimitustapaa eikä seurantakoodia.

   Muista päivittää tilauksen toimituskulut, kun olet määrittänyt uuden lähetyksen tiedots.

  • Voit esimerkiksi muuttaa lähetyksen toimitustapaa ja määrittää muita lähetyksen tietoja ennen toimitusta. Katso edellisestä kappaleesta ohjeet lähetyksen tietojen muokkaamiseen.
 5. Korjaa tarvittaessa tilauksen loppusumma perimällä asiakkaalta maksuja tai palauttamalla niitä.
  • Jos lisäsit lähetykseen tuotteita tai muutit tuotteiden hintoja tai määriä, tilauksen loppusumma ei enää täsmää asiakkaan suorittamiin maksuihin.
  • Tällöin sinun on luotava uusi korjaava maksutapahtuma tilaussivun yläreunassa näkyvän ilmoituksen kautta.

Nyt tilauksella on uusi lähetys, jonka tila on Käsittelyssä. Kun asiakkaan suorittamat maksut ja tilauksen loppusumma täsmäävät, voit toimittaa luomasi lähetyksen.

Lähetysten tuotesisällön muokkaaminen

Voit tarvittaessa lisätä lähetyksiin tuotteita tai poistaa niitä. Voit myös halutessasi muuttaa lähetyksen tuotteiden myyntihintaa tilauksella.

Voit muokata vain käsittelyssä olevien lähetysten tuotesisältöä.

Jos haluat muuttaa toimitettua lähetystä, peru kyseinen lähetys ja luo uusi osatoimitus tai uusi tilaus.

Tuotteiden lisääminen lähetykseen

 1. Etsi ja avaa haluamasi tilaus hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Etsi tilaukselta lähetys, johon haluat lisätä tuotteita.
 3. Avaa lähetyksen oikeasta yläkulmasta työkaluvalikko ja valitse Lisää tuotteita.
 4. Kirjoita tuotehakukenttään haluamasi tuotteen nimituotenumero tai EAN-koodi.

 5. Valitse haluamasi tuotteet hakutuloslistalta ja sulje hakuikkuna lopuksi.

 6. Jos yksittäistä tuotetta tilataan useampi kappale, aseta tilattava määrä tuoterivin Määrä-sarakkeessa.
 7. Luo tarvittaessa uusi korjaava maksutapahtuma tilaukselle.
  • Lisättyäsi tuotteita tilaukseen loppusumma ja asiakkaan suorittamat maksut eivät todennäköisesti täsmää. Tällöin näet tilaussivun yläreunassa ilmoituksen, jonka kautta voit luoda korjaavan maksutapahtuman.
  • Käyttämällä Checkout-maksupalvelua voit myös luoda asiakkaalle maksulinkin, jonka kautta hän pääsee maksamaan puuttuvan summan verkkopankissa tai kortilla.

Tuotteiden poistaminen lähetyksestä 

Joskus saatat joutua poistamaan tilauksesta tuotteita jo ennen kuin olet toimittanut mitään. Näin voi käydä esimerkiksi jos asiakas muuttaa mielensä tilauksen tehtyään.

Tämä ohje koskee vain tuotteiden poistamista ennen kuin lähetystä on toimitettu. Jos haluat poistaa tuotteita toimituksen jälkeen, katso ohjeet palautusten ja vaihtojen käsittelyyn.

Jos haluat muuttaa tuoterivin määrää, etkä poistaa koko tuoteriviä, katso seuraavasta kappaleesta ohjeet tuotteiden määrien ja hintojen muokkaamiseen.

Näin poistat lähetyksestä tuotteita:

 1. Etsi ja avaa haluamasi tilaus hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Etsi lähetys, josta haluat poistaa tuotteita.
 3. Avaa poistettavan tuoterivin työkaluvalikko painamalla rivin oikean reunan -painiketta ja valitse Poista tilaukselta.

 4. Luo tarvittaessa uusi korjaava maksutapahtuma tilaukselle.
  • Poistettuasi tuotteita tilauksen loppusumma ja asiakkaan suorittamat maksut eivät todennäköisesti täsmää. Tällöin näet tilaussivun yläreunassa ilmoituksen, jonka kautta voit luoda korjaavan maksutapahtuman.

  • Jos sinun on palautettava asiakkaalle rahaa, katso ohjeet maksujen palauttamiseen.

Tuote on nyt poistettu lähetyksestä.

Kun olet palauttanut mahdolliset ylimääräiset maksut asiakkaalle, käsittele tilaus loppuun.

Lähetyksen tuotteiden määrien ja hintojen muuttaminen

 1. Etsi ja avaa haluamasi tilaus hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Etsi tarvittavan lähetyksen kohdalta muokattava tuote.
 3. Paina tuoterivin Hinta- tai Määrä-sarakkeissa rivin hintaa tai määrää.
  • → Valittu kenttä avautuu muokattavaksi.
 4. Tee muutos ja paina Tallenna- tai näppäimistön Enter-painiketta.
 5. Luo tarvittaessa uusi korjaava maksutapahtuma tilaukselle.
  • Muutettuasi tuotteiden määriä tai hintoja tilauksen loppusumma ja asiakkaan suorittamat maksut eivät todennäköisesti täsmää. Tällöin näet tilaussivun yläreunassa ilmoituksen, jonka kautta voit luoda korjaavan maksutapahtuman.
  • Jos sinun on palautettava asiakkaalle rahaa, katso ohjeet maksujen palauttamiseen.
  • Käyttämällä Checkout-maksupalvelua voit myös luoda asiakkaalle maksulinkin, jonka kautta hän pääsee maksamaan puuttuvan summan verkkopankissa tai kortilla.

Jos haluat myydä yhdessä lähetyksessä samaa tuotetta usean kappaleen eri hinnoilla, lisää ensin uusi tuoterivi, ja muuta molempien rivien hinnat haluamiksesi.

Uusien lähetyksien luominen


Voit lisätä tilaukselle täysin uusia lähetyksiä vain silloin, kun tilauksen kaikki lähetykset on toimitettu.

Jos sinun on lisättävä keskeneräiselle tilaukselle lähetyksiä, tutustu osatoimituksien luomiseen.

Älä lisää tilaukselle tarpeettomasti uusia lähetyksiä

Käytä uusia lähetyksiä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Jokin tilauksen lähetyksistä on hävinnyt toimituksessa ja haluat lähettää samat tuotteet uudestaan.
 • Asiakas reklamoi jonkin tuotteen, mutta reklamaatioon ei liity palautusta tai vaihtoa, vaan alun perin lähetetty tuote jää asiakkaalle.

Älä luo valmiille tilaukselle uutta lähetystä, jos asiakas haluaa tehdä lisäyksiä tai muutoksia jo toimitettuun tilaukseen. Luo tällöin asiakkaalle uusi tilaus tai käsittele tuotevaihto.

Näin lisäät toimitetulle tilaukselle uuden lähetyksen:

 1. Paina tilaussivun Lähetystiedot-osiossa Uusi lähetys -painiketta.
 2. Lisää uudelle lähetykselle Lähetystiedot-osiossa toimitusasetukset ja muut tiedot:
  • Toimitustapa
  • Mahdollinen noutopiste
  • Seurantakoodi, jos toimituspalvelu ei luo sitä automaattisesti
  • Pakettien määrä
  • Paino
 3. Tallenna uuden lähetyksen tiedot.
 4. Lisää lähetykselle tarvittavat tuotteet.
 5. Kun olet lisännyt tuotteet, voit lisätä tilaukselle tarvittaessa uuden maksutapahtuman.
 6. Kun olet lähettänyt tuotteet asiakkaalle, paina Merkitse toimitetuksi -painiketta uuden lähetyksen osoiterivillä.
 7. Käsittele tilaus loppuun.

Lähetysten peruminen

Voit perua lähetyksen valitsemalla lähetyksen otsikkorivin työkaluvalikosta  Peru lähetys. Lähetys perutaan välittömästi.

Jos perut tomitetuksi merkityn lähetyksen, sinun on todennäköisesti luotava tilaukselle korjaava maksutapahtuma ja palautettava asiakkaan maksuja.

Jos asiakas haluaa palauttaa tai vaihtaa tuotteita, älä peru lähetystä, vaan tutustu lähetysten palautuksien ja vaihtojen käsittelyyn.