Uutta: Raportit suoraan näytölle – ladattavissa nyt myös PDF-tiedostona

MyCashflow-verkkokauppojen raportointityökalut uudistuivat.

Kaikki raportit ovat avautuvat nyt suoraan selaimessa, ja niiltä on helppo siirtyä hallinnan tuote-, tilaus- ja muille sivuille linkkejä klikkailemalla. Uusitut raportit ovat saatavilla nyt myös siisteinä PDF-tiedostoina, jotka on helppo toimittaa eteenpäin esimerkiksi kirjanpitäjälle – sähköisesti tai tulostettuina. Raportit ovat edelleen ladattavissa myös taulukkolaskentaan soveltuvassa XLS-muodossa.

Selainpohjaiset raportit nopeuttavat työnkulkua

Suoraan näytölle avautuvat raportit helpottavat verkkokaupan hallinnan askareita, sillä raporttitiedostoa ei tarvitse ladata koneelle tietojen selailua varten. Lisäksi raportin sisältämät tiedot toimivat linkkeinä esimerkiksi kyseisen tilauksen tietoihin, minkä vuoksi raportit ovat entistä paremmin hyödynnettävissä myös verkkokaupan hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Raporttien yläreunaan on myös laskettu valmiiksi raporttiin liittyviä tärkeimpiä tunnuslukuja, kuten myynnin yhteisarvo, varaston arvo sekä katetietoja. Uusien tilausraporttien lopusta löydät myös arvonlisäverokantojen erittelyn.

Saatavilla on nyt myös kokonaan uusi Maksut-raportti, joka nimensä mukaisesti listaa maksutapahtumat halutulta aikaväliltä. Tuotemyynti asiakasryhmittäin -raportti on poistettu, mutta vastaava toiminnallisuus on saatavilla Myydyt tuotteet -raportin kautta, jonka voi hakea asiakasryhmän mukaan.

Raporttien uudet hakutyökalut mahdollistavat erilaiset näkymät samoihin tuttuihin raportteihin. Voit esimerkiksi hakea varastohälytykset toimittajan mukaan, tuotemyynnit vain tietyn tuotemerkin tuotteista, tilaukset jälleenmyyjät-asiakasryhmältä ja niin edelleen.

Uudet PDF-raportit helpompaan tietojen jakoon

Kirjanpitäjää ja esimerkiksi alv-ilmoitusta varten verkkokaupan myynnistä voidaan ajaa myös verotiedot sisältäviä raportteja, ja kaiken lisäksi raportti voidaan tämän jälkeen toimittaa eteenpäin ulkoasultaan laiteriippumattomassa PDF-muodossa. PDF-raporttien sisältämät tiedot linkittyvät selainversion tavoin verkkokauppasi hallintaan kyseisille tuote- tilaus- ja muille sivuille. Suosittelemme PDF-tiedoston käyttämistä tietojen jakamiseen esimerkiksi kirjanpitäjälle, sillä sen ulkoasu on sama tulostettuna ja eri päätelaitteilla.

Saatavilla edelleen myös taulukkolaskentaohjelmiin

Raportit ovat edelleen ladattavissa myös taulukkolaskentaohjelmissa avattavina XLS-tiedostoina jatkokäsittelyä varten. Aikaisempi Excel 97 -muotoinen raporttitiedosto on kuitenkin korvattu yleisemmällä selainversiosta muodostetulla XLS-versiolla, joka ei sisällä enää kaavoja tai muotoiluja, mutta mahdollistaa jatkokäsittelyn.

Osallistu raporttien jatkokehitykseen – lähetä kehitysehdotuksesi asiakaspalveluumme

Tavoitteenamme on tehdä raporteista entistä monipuolisempia ja kattavampia niin, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni verkkokauppias saisi tarvitsemansa raportit suoraan verkkokaupan hallinnasta, ilman jatkokäsittelyn tarvetta.

Yksi syy raportointiuudistukseen olikin juuri jatkokehityksen mahdollisuuksien parantaminen, ei suinkaan aiheuttaa ylimääräistä vaivaa tai lisätä työtaakkaa raporttien osalta. Kuitenkin ohjelmistokehitys on vähän kuin puutarhan hoitoa, jossa rikkaruohoja pitää välillä kitkeä, että saadaan tilaa kasvattaa jotain parempaa.

Voit halutessasi osallistua kehitystyöhön kertomalla meille, millaisia raportteja työssäsi käytät ja tarvitset.

  • Puuttuuko uusista raporteista oleellisia tietoja?
  • Käytitkö vanhoja XLS-muotoisia raportteja ja mihin tarkoitukseen?

Lähetä viestisi asiakaspalveluumme tästä.

Vaihtoehtoja verkkokaupankäynnin raportointiin

Jos verkkokaupan raporttien laatiminen tuntuu vievän turhan paljon aikaa, suosittelemme harkitsemaan jonkin taloushallintopalvelun yhdistämistä verkkokauppaan. Sivuiltamme löydät lisätietoa verkkokauppaan liitettävistä taloushallintopalveluista.

Uuden version myötä julkaistiin myös MyCashflow Rest API, joka on Private beta -vaiheessa oleva uusi ohjelmointirajapintamme Medium- ja Max -paketteihin. API:n tarkoitus on helpottaa sovellusten välisten integraatioiden rakentamista yksinkertaistamalla verkkokaupan tietojen noutamista ja niiden päivittämistä. Jos haluat mukaan jo testausvaiheessa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myös Webhooks-laajennuksen avulla on mahdollista kerätä tilausten tiedot esimerkiksi omaan tietokantaan, jonka pohjalta voi rakentaa esimerkiksi juuri omaan tarpeeseen suunnitellun raportointijärjestelmän. Tällaiseen järjestelmään verkkokaupasta voi viedä sisältöä myös CSV-muodossa.