Verkkokaupan integrointeja asiakkaiden toiveiden mukaan

Kumppanihaastattelussa Logistone Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Henry Norström kertoo verkkokaupan integraatioratkaisuista ja antaa vinkkejä integraatioprojektia aloittavalle.

Mitä Logistone tekee? Mitä palveluita tarjoatte?

Toteutamme asiakkaillemme heidän liiketoimintaprosessejaan tukevia ohjelmistoratkaisuja valituilla teknologioilla. Teknologian ohella ymmärrämme myös pk-yritysten liiketoimintaprosesseja.

MyCashflow-asiakkaille olemme toteuttaneet mm. tuoteperustietojen kertaluonteisia sisäänlukuprojekteja sekä ”jatkuvan integraation” ratkaisuja, joissa verkkokaupan tuotetietoja pidetään automatisoidusti ajan tasalla.

Lisäksi olemme toteuttaneet MyCashflow-verkkokauppaa varten MyWarehouse-nimisen lisämodulin, joka nopeuttaa ja helpottaa varaston tulosteiden (lähetteet, pakettikortit ja keräilylistat) tulostamista sekä käsiteltyjen tilausten kuittaamista valmiiksi.

Olemme toteuttaneet mm. tuotetietojen sisäänlukuprojekteja sekä ratkaisuja, joissa verkkokaupan tuotetietoja pidetään automatisoidusti ajan tasalla.

Perinteisempiin liiketoimintajärjestelmiin toteutamme mm. SQL Server Reporting Services -pohjaisia raportointiratkaisuja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ohjelmistoja mm. myyntiin, huoltoon ja varastonhallintaan. Nykyään hyödynnämme projekteissamme yhä useammin Microsoftin Azure -pilviteknologiaa.

kuvakaappaus_varastoKuvankaappaus Logistonen toteuttamasta MyCashflow-verkkokaupan varastonhallinnnan lisämodulista

Verkkokauppaintegraation osalta tyypillisin tarve on toisaalta vastaanotettujen tilausten automaattinen siirto verkkokaupasta asiakkaan järjestelmään, ja toisaalta tuoteperustietojen ja tuotesaldotietojen synkronointi asiakkaan järjestelmästä verkkokauppaan.

Näiden automatisoinneista verkkokauppiaalle on selkeästi eniten hyötyä, sillä nämä ovat työläitä töitä manuaalisesti. Automatisoinnilla poistetaan myös inhimillisiä virheitä, joita naputellessa sattuu väkisinkin.

Kerro jotain taustastasi ja kokemuksestasi

Olen työskennellyt 20 vuoden ajan pk-yritysten liiketoimintajärjestelmien parissa. Erikoisalaani ovat haastavat käyttöönottoprojektit, joissa liiketoimintajärjestelmän perustoiminnallisuuksien täydentämiseksi tarvitaan tyypillisesti sekä integrointia muihin järjestelmiin että räätälöityjä lisämoduleita. Näiden toteuttamisessa erilaisten ohjelmointirajapintojen hallinta on välttämätön edellytys.

Liiketoimintajärjestelmistä itselleni tutuin on SAP Business One -ohjelmisto, johon liittyen olen toteuttanut vuosien varrella kymmeniä käyttöönotto- ja integraatioprojekteja.

Pk-sektori on liiketoimintajärjestelmäkonsultin näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen toimintakenttä. Projektit ovat riittävän pieniä, jotta niissä pääsee projektipäällikkönä muodostamaan kokonaiskuvan koko yrityksen prosesseista. On ollut mielenkiintoista ja silmiä avaavaa nähdä, kuinka erilaisia liiketoimintamalleja ja prosesseja tämän kokoluokan yrityksillä on.

Mitä ohjelmistoja pystytte integroimaan verkkokauppaan?

Esimerkiksi tuotetietojen ja -saldojen automatisoitu päivitys asiakkaan järjestelmästä MyCashflow-verkkokauppaan onnistuu meidän välineillämme käytännössä mistä tahansa järjestelmästä.

Ihannetilanteessa tiedot saadaan luettua suoraan asiakkaan SQL-tietokannasta. Jos suoraluku tietokannasta ei ole mahdollinen, tiedot voidaan tuoda järjestelmän tuottamasta tekstitiedostosta (XML, CSV tms).

Tuotetietojen ja -saldojen automatisoitu päivitys MyCashflow-verkkokauppaan onnistuu käytännössä mistä tahansa järjestelmästä.

Tilausten sisäänluku MyCashflow-kaupasta asiakkaan järjestelmään edellyttää, että järjestelmässä on olemassa jonkinlainen rajapinta tietojen tuonnille. Tällainen rajapinta löytyy jossain muodossa lähes kaikista markkinoilla olevista nykyaikaisista liiketoimintajärjestelmistä.

Millaisesta projektista integroinnissa on kysymys?

Järjestelmäintegrointi on laaja aihekokonaisuus ja pitää sisällään niin kokoluokaltaan kuin tekniseltä monimutkaisuudeltaan hyvin erilaisia projekteja.

Jos kyse on esimerkiksi yksisuuntaisesta tiedonsiirrosta kahden järjestelmän välillä, käyttäen entuudestaan tuttuja rajapintoja, toteutus voi onnistua parhaimmillaan jopa muutamassa tunnissa.

Toisessa ääripäässä ovat organisaatioiden väliset laajat kaksisuuntaiset EDI-projektit, joissa on useita osapuolia. Kun projektia joudutaan koordinoimaan niin asiakkaan, EDI-operaattorien kuin liiketoimintajärjestelmän toimittajien kanssa ja mahdollisesti kehittämään kokonaan uusia rajapintoja, kalenteriaikaa saattaa kuluu jopa useita kuukausia ja työmäärätkin ovat toista luokkaa kuin pienissä suoraviivaisissa toteutuksissa.

Projektin toteutusta helpottaa huomattavasti se, että MyCashflow’n rajapinnat ovat avoimia, hyvin dokumentoituja ja perustuvat helppokäyttöiseen REST-protokollaan.

Lisäksi olemme rakentaneet MyCashflow REST -rajapintojen päälle valmiit .NET -kirjastot, joiden avulla liikennöinti asiakkaan järjestelmästä MyCashflow-kauppaan tapahtuu todella helposti. Tällöin voimme keskittyä toteutusprojektissa selvittämään tarvittavia toimenpiteitä asiakkaan järjestelmän puolella. Käytämme näitä kirjastoja omissa integrointiprojekteissa, mutta lisensioimme kehittämäämme teknologiaa myös muille MyCashflow-kumppaneille.

Paljonko integraatio maksaa ja mihin hinta perustuu?

Pääosa kustannuksista muodostuu konsultointityöstä. Pienimmissä projekteissa puhutaan muutamista sadoista euroista. Toisaalta hyvin laajoissa EDI-tyyppisissä projekteissa hinta voi nousta jopa viisinumeroiseksi.

Tyypillisen MyCashflow-integraatioprojektin toteutus vaatii tyypillisesti pari miestyöpäivää ja kustannukset ovat parin tuhannen euron luokkaa.

MyCashflow-integraatioita varten kehittämämme työkalupakki helpottaa ja nopeuttaa liittymien toteutusta. Tyypillisen MyCashflow-integraatioprojektin toteutus vaatii meidän välineillämme tyypillisesti pari miestyöpäivää ja kustannukset ovat parin tuhannen euron luokkaa.

Mitä vinkkejä antaisit yrityksille, jotka ovat aloittamassa integraatio-projektia?

Yrityksen tarpeet ja tavoitteet integraatioprojektin osalta kannattaa miettiä tarkkaan jo ennen kuin otetaan yhteyttä mahdollisiin toimittajiin. Mitkä asiat ovat välttämättömiä ja mitkä ”nice to have” –lisäominaisuuksia?

Kumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hinnan lisäksi myös toimittajan asiantuntemukseen.

Integraatiokumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää hinnan lisäksi huomiota myös toimittajan asiantuntemukseen. Mitä vaativampi projekti, sitä monipuolisempaa osaamista toimittajalta vaaditaan. Siksi kannattaa vaatia keskusteluun mukaan myyjän lisäksi myös projektin mahdollisesta toteutuksesta vastaava konsultti.


Lisätietoja Logistonen palveluvalikoimasta:

  • Petri Mäntysalo

    Voin suositella! Meille (www.finnvape.com) räätälöitiin tulostusta varten lisämoduli, joka säästää tilaustenkäsittelyssä (keräyslistojen ja kuittien tulostus ja tilausten pikakäsittely/kuittaus) aikaa huomattavasti. Asennus ja käyttöopastus onnistui etäyhteyden avulla ja alussa tarvitsemamme käyttötuki ja parametrien hienosäätö hoitui aina huippunopeasti.