Child pages
  • Banners

Tässä artikkelissa

Näyttää oletuksena banneriryhmän kaikki bannerit siinä järjestyksessä johon ne on hallintatyökalussa asetettu.

Banners tagi on erittäin hyödyllinen komento jolla voit tulostaa banneriryhmän kaikki bannerit kerralla tai pyörittää vaikka bannerirulettia, josta arvotaan kerralla yksi tai useampi banneri näytettäväksi Limit attribuuttia käyttämällä. Banners tagille voit myös asettaa Helper-attribuutin jonka avulla pääset muokkaamaan yksittäisen bannerin tulostusta vapaammin.

Bannereiden käyttöä ei ole rajattu pelkkiin kuvabannereihin, vaan hallintatyökalussa voi asettaa bannereille nimen lisäksi myös pidemmän tekstin. Tekstikentässä toimivat niin Textile-muotoilut ja HTML kuin toiset Interface tagitkin. Näillä työkaluilla on helppo tehdä monipuolisia sisäisiä mainoksia kauppaan.

Yksi hyödyllinen esimerkki siitä mitä bannereilla voit tehdä on etusivun kategoriakuvan korvaaminen usealla suurella ja näyttävällä bannerilla (mallibanneri kuvassa), joiden yhteyteen kaupan ylläpitäjä voi kirjoittaa myös banneriin liittyvää tekstiä ja tekstin sisältä linkittää vielä muille bannerin kannalta oleellisille sivuille. Useiden suurien bannereiden näyttämisen kerralla voisi hoitaa esimerkiksi jQueryllä ja SerialScroll-pluginilla.

Esimerkiksi seuraavalla komennolla etusivulle voisi tulostaa kolme banneria arvottuna käyttäen etusivubannerit.html tiedostoa helperinä {Banners(group:'ID',limit:'3',sort:'random',helper:'helpers/etusivun-bannerit')} jolloin kyseisen helper-tiedoston sisälle voisi tulostaa halutut tiedot komennoilla BannerImage, BannerName, BannerText ja BannerURL.

Voit käyttää tagia näkymissä

  • Kaikki näkymät

Attribuutit

{Banners}

groupTulostettavien bannereiden pääryhmän ID
nameTulostaa bannerit hallinnassa määritetyn ryhmän koodinimen mukaisesti
limitTulostettavien bannereiden lukumäärä
sort

Arvot: manual / random. Oletus manual.

Tulostaa bannerit joko käsin valittavassa tai satunnaisessa järjestyksessä.

helperTulostamiseen käytettävä Helper-tiedosto
classesBannereiden luokkanimet putkella eroteltuna, esim. FirstBanner|||LastBanner

Selaa sivuja