Miten voin lisätä verkkokauppaani yhteydenottolomakkeita?

Joissain tapauksissa voi olla hyödyllistä käyttää yksittäisillä sivuilla yhteydenottolomakkeita. Esimerkiksi lisäämällä lomakkeen jonkin tuotteen sivulle voit ohjata asiakkaita tehokkaasti kysymään asioita tuotetta koskien.

MyCashflow'ssa lomakkeet luodaan teemojen toteuttamiseen käytettävillä Interface-tageilla. Interface-tagit ovat MyCashflow'n sisäisiä komentoja, joilla tulostetaan verkkokaupan omaa sisältöä ja käyttöliittymän komponentteja (kuten lomakkeita). Tagien toimintaa ohjaillaan attribuuteilla, jotka mukauttavat tagin tulostamaa sisältöä eri tavoilla.

Lomakkeiden tulostamiseen käytetään {ContactForm}-tagia. Tämä tagi tulostaa lomakkeen, joka sisältää seuraavat elementit:

 • Nimikentän
 • Sähköpostikentän
 • Puhelinnumerokentän
 • Tekstikentän asiakkaan viestiä varten

Lähetyksen yhteydessä lomakkeella kerätty sisältö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen, joka määritellään tagin email-attribuutissa. Lue lisää alla olevista ohjeista.

Kun yhteydenottolomake halutaan lisätä vain yksittäisille sivuille, voidaan tagia käyttää sivun sisältökentässä. Tässä esimerkissä lisätään lomake tuotekuvauksen yhteyteen:

 1. Avaa haluamasi tuote muokattavaksi hallintatyökalussa.
 2. Vaihda tuotekuvauskenttä HTML-koodin muokkausnäkymään painamalla editorin <>-painiketta.
 3. Laadi {ContactForm}-tagia käyttävä Interface-merkkaus, joka tulostaa lomakkeen. Alla on annettu toimiva esimerkki lomakkeen lisäävästä merkkauksesta:
  • {ContactForm(
    subject: 'Kysely koskien tuotetta {ProductName}',
    email: 'mail@domain.fi',
    success: 'Kiitos viestistäsi. Vastaamme sinulle pian.',
    failed: 'Viestin lähetys epäonnistui!',
    on_success: '/page/3' 
   )}
   
  • Alussa määritellään subject-attribuutissa annetaan lomakkeen lähettämälle sähköpostille otsikko. Huomaa että attribuutissa on käytetty {ProductName}-tagia, joka lisää sähköpostin otsikoon tuotteen nimen.
  • Tämän jälkeen email-attribuutilla sähköpostiosoite, johon lomakkeella kerätty sisältö lähetetään.
  • success- ja failed-attribuuteissa annetaan tekstit, jotka näytetään lomakkeen täyttämälle asiakkaalle, kun hän tallentaa vastauksensa lomakkeelle.
  • Lopuksi on_success-attribuutilla määritellään osoite, johon viestin lähettäjä ohjataan viestin lähettämisen jälkeen.
 4. Kirjoita laatimasi Interface-merkkaus käsittelemääsi sisältökenttään HTML-muokkaustilassa.
 5. Tallenna sivu, ja varmista että lomake näkyy ja toimii kaupan puolella. Lähetä syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen testiviesti lomakkeen kautta.