4. Tuotevalikoiman luominen ja hallinta

Tässä pikaoppaan kappaleessa aloitetaan varsinaisen sisällön luominen lisäämällä verkkokauppaan tuotteita, ryhmittelemällä tuotteita tuoteryhmiin sekä tuotemerkkeihin. Tässä vaiheessa luodaan yksi tuote, tuoteryhmä ja tuotemerkki, sekä liitetään tuote molempiin ryhmittelykategorioihin.

Tuotteiden lisääminen

 1. Jos juuri perustit verkkokauppasi, kaupassa ole vielä yhtään tuotetta, jolloin näet hallintatyökalun Tuotteet-sivulla kuvassa esitetyn näkymän.
  • Aloita uuden tuotteen lisääminen painamalla ilmoituksen uusi tuote -linkkiä.
  • → Tuotelomake aukeaa.
 2. Anna tuotteelle kuvaava nimi. Verkkokauppaasi selatessaan asiakkaat näkevät usein ensimmäisenä tuotteen nimen ja kuvan.
 3. Valitse kauppaversiot, joissa haluat tuotteen näkyvän. Verkkokaupassasi on tässä vaiheessa vain yksi kauppaversio, joten rastita se kohdassa Näytä versiossa.

  • Tuote jää piiloon verkkokaupassa, jos jätät tämän kohdan tekemättä.

 4. Anna tuotteen myyntihinta, ja määritä arvonlisäveron osuus myyntihinnasta. Määritä hinta tarkasti, sillä olet velvollinen myymään tuotteen sille merkityllä hinnalla.

  • Arvonlisäveroprosentit

   Valikossa näkyvät arvonlisäveroprosentit määräytyvät verkkokaupan toimintamaan mukaan. Toimintamaan voit vaihtaa haluamaksesi hallintatyökalun sivun Asetukset » Yleiset asetukset kohdassa Sijainti.

   Ks. myös Perusasetukset-kappaleesta lisätietoja asetusten määrittelystä.

 5. Anna tuotteen paino ja valitse toimituksessa käytettävä pakettikoko.
 6. Anna halutessasi tuotekuva. Voit antaa tuotetta luodessasi yhden kuvan, ja lisätä kuvia myöhemmin. Muista että asiakkaasi saavat ensivaikutelman tuotteesta paljolti kuvan perusteella, joten anna tuotteelle edustava kuva.
 7. Kirjoita tuotekuvaus ja tarkat tuotetiedot. Tuotekuvauksessa voit kuvailla ja mainostaa tuotetta, ja antaa tarkoissa tuotetiedoissa yksityiskohtia, kuten materiaalit, valmistajat ja alkuperämaan.
  • Kerro tiedot tarkasti, sillä epäselvät ja puuttuvat tiedot aiheuttavat asiakkaassa epävarmuutta, ja saattavat johtaa tuotepalautuksiin.
  • Mieti myös yleisöäsi, kun kirjoitat tekstiä: minkälaista kieltä asiakkaat mieluiten lukisivat verkko-ostoksilla?
  • Tekstiä voi muotoilla editorin muotoilutyökaluilla sekä käyttämällä HTML- ja Textile-merkkausta. Textilen käyttö on ohjeistettu ylläpitäjän oppaassa.
 8. Anna lista tuotetta kuvailevia avainsanoja. Erota avainsanat toisistaan pilkuilla tai välilyönneillä.
  • Hakusanoja käytetään hakukriteerinä verkkokaupan hakutoiminnossa, joten mieti, millä hakusanoilla asiakkaasi todennäköisesti hakevat tuotetta.
  • Määrittele kohtuullinen määrä avainsanoja, joita käytät yhtenäisesti kauppasi eri tuotteissa.
 9. Koska vielä ei ole luotu uutta tuoteryhmää, jätä Näkyvyys ja mainostus -kohta kokonaan huomiotta. Tähän palataan myöhemmin, kunhan tuoteryhmä on luotu.
 10. Anna tuotteelle tarvittaessa takuuaika kuukausina. Takuuajan tarpeellisuus riippuu luonnollisesti tuotteesta. Jos myyt esimerkiksi elektroniikkaa, takuuaika on hyvä määrittää.

 11. Jos tuotetta ei ole aina saatavilla, määritä sille rajoitettu saatavuus.
  • Kun määrittelemäsi aika umpeutuu, tuotetta ei enää näytetä verkkokaupassasi. Saat tuotteen takaisin näkyviin päivittämällä tai poistamalla saatavuusajan.
 12. Anna tuotteen varastotiedot. Tuotelomakkeella annettavat varastotiedot eivät ole julkisesti näytettävää tietoa, vaan niiden tarkoitus on auttaa tuotteiden varastonhallinnassa.
  • Ostohinta on hinta jolla hankit tuotteen toimittajalta.
  • Tuotenumeron on oltava yksilöllinen kaikille tuotteille. Usein tuotenumeroja käytetään tiedon välittämiseen ulkoisiin palveluihin.
  • Jos käytössäsi on oma varasto, voit merkitä tuotteelle myös varastopaikan.
  • Verkkokauppaasi ei ole vielä luotu yhtään toimittajaa, joten voit jättää toimittajan ja toimittajan tuotenumeron huomiotta.
 13. Paina lopuksi Tallenna-painiketta.

  • → Tuote lisätään valikoimaan, ja sinut uudelleenohjataan tuotekortille, jossa näet lisäämäsi tuotteen tietoja.

  • Näet tuotekortin yläosassa ilmoituksen, että tuotetta ei ole liitetty tuoteryhmiin, jolloin sitä on vaikeaa löytää verkkokaupasta. Myöhemmin tässä kappaleessa tuote lisätään tuoteryhmään.

 14. Paina tuotekortin oikeassa yläkulmassa Kauppa-välilehteä, jolloin pääset tarkastelemaan tuotetta verkkokaupassasi.
  • Tällaiselta tuote näyttää asiakkaillesi MyCashflow'n oletusteemassa.

Nyt osaat lisätä verkkokauppaasi yksinkertaisen perustuotteen. Mycashflow'n tuotehallinnan työkalujen avulla tuotteista voi luoda hyvin monimuotoisia, mutta tässä oppaassa keskitytään vain luomaan toimiva perusasetelma, jonka pohjalle voit myöhemmin rakentaa omannäköisesi verkkokaupan.

Tuoteryhmän luominen ja tuotteen liittäminen tuoteryhmään

Voit luoda verkkokauppaasi rajaamattoman määrän tuoteryhmiä, joilla voit luokitella tuotteesi. Tuoteryhmien avulla tarjoat asiakkaile helposti selattavan ja loogisesti jäsennellyn tuotevalikoiman. Sekä asiakastyytyväisyyden että kauppasi myynnin kannalta on tärkeää, että asiakkaasi löytävät etsimänsä tuotteet helposti. Heidän on myös saatava tarpeeksi tietoa tuotteesta ostopäätöksensä tueksi.

 1. Aloita uuden tuoteryhmän luominen painamalla hallintatyökalun Tuotteet-sivulla Lisää tuoteryhmä -painiketta.
  • → Tuoteryhmälomake aukeaa. 
 2. Anna tuoteryhmälle kuvaava nimi, joka auttaa kävijöitäsi löytämään etsimänsä tuotteet.

 3. Valitse kauppaversiot, joissa tuoteryhmä näytetään. Koska verkkokaupassasi on vain yksi kauppaversio, rastita se Näytä versiossa -kohdassa. 

  • Tuoteryhmä jää piiloon verkkokaupassa, jos jätät tämän kohdan tekemättä.

 4. Kirjoita halutessasi tuoteryhmälle esittelyteksti.
  • Teksti näytetään kun käyttäjä valitsee tuoteryhmän verkkokauppasi navigaatiosta.
  • Tekstiä voi muotoilla editorin työkalujen lisäksi HTML- ja Textile-merkkauksella.
 5. Valitse tuoteryhmän sijainti navigaatiovalikossa. Tässä vaiheessa verkkokaupassasi on vain oletustuoteryhmä Etusivu, joten sijoita tuoteryhmä sen alle. 
 6. Valitse tuoteryhmän näkymätyyppi. Esimerkissä valitaan tuotelista, koska halutaan näyttää tuoteryhmän etusivulla yksinkertainen lista tuotteista.
  1. Tuotelistassa näytetään lista tuotteita. Kävijät voivat MyCashflow'n oletusteemassa järjestellä tuotteet haluamallaan tavalla ja valita näytettävien tuotteiden määrän.
  2. Näyteikkunassa listataan tuotteet uutuuden mukaan, ja mainostettavat tuotteet näytetään omalla rivillään.
  3. Muista että voit muokata näkymistä haluamasi näköiset suunnittelemalla oman teeman.
 7. Anna tuoteryhmälle halutessasi kampanjakuva, joka näytetään tuoteryhmän näkymässä. Kampanjalinkin avulla voit luoda kuvasta linkin haluamaasi verkko-osoitteeseen.
 8. Tallenna tuoteryhmä lopuksi.
  • → Saat näkyviin tuoteryhmän tuotelistauksen. Koska tuoteryhmässä ei ole vielä yhtään tuotetta, lista on ymmärrettävästi tyhjä.


Nyt verkkokauppaasi on lisätty ensimmäinen oma tuoteryhmä. MyCashflow'n oletusteemassa ylimmän tason tuoteryhmät listataan verkkokaupan vasemman reunan navigaatiopalkissa. Tuoteryhmien järjestyksen voit määrittää itse – tämä on ohjeistettu ylläpitäjän oppaassa.

Nyt lisätään luomaasi tuoteryhmään ensimmäinen tuote. Avaa tuotekortille tuote, jonka lisäsit tämän kappaleen ensimmäisessä luvussa:

 1. Paina tuotteen nimeä hallintatyökalun Tuotteet-sivun listalla.
  • → Tuotekortti aukeaa.
 2. Tuotekortin oikealla palstalla Tuoteryhmät-kohdassa näet pudotusvalikon, josta voit valita tuoteryhmiä tuotteelle. Valitse valikosta juuri luomasi tuoteryhmä.
  • → Tuote lisätään tuoteryhmään suoraan valinnan jälkeen.

Tuotteita on mahdollista lisätät tuoteryhmiin useilla eri tavoilla, joista kaikki on ohjeistettu ylläpitäjän oppaassa. Tuotteet voivat myös kuulua samanaikaisesti useisiin tuoteryhmiin.

Avaa nyt luomasi tuoteryhmä Tuotteet-sivun vasemman palstan listalta painamalla tuoteryhmän nimeä: tuoteryhmän tuotelistauksessa näytetään tuote, jonka lisäsit siihen.

Kun asiakkaat avaavat tuoteryhmän verkkokaupassasi, he näkevät juuri lisäämäsi tuotteen, jos valitsit esimerkin mukaisesti tuoteryhmän näkymän tyypiksi tuotelistauksen.

Tuotemerkin luominen ja tuotteen liittäminen tuotemerkkiin

MyCashflow'ssa voit luoda itse tuotemerkkejä verkkokauppaasi. Tuotemerkit voivat olla oman yrityksesi omistamia tai jo olemassa olevia, joita yrityksesi myy. Tässä luvussa luodaan uusi tuotemerkki, ja liitetään ensimmäisessä luvussa luotu tuote siihen.

 1. Paina hallintatyökalun Tuotteet-sivun vasemmassa reunassa Lisää tuotemerkki -painiketta.
  • → Tuotemerkkilomake aukeaa.
 2. Anna tuotemerkin nimi. MyCashflow'n oletusteemassa tuotemerkit listataan verkkokaupassa nimien perusteella.
 3. Valitse kauppaversiot, joissa tuotemerkki näytetään. Koska verkkokaupassasi ei vielä ole kuin yksi kauppaversio, rastita se.

  • Tuotemerkkiä ei näytetä verkkokaupassa, jos jätät tämän kohdan tekemättä.

 4. Kirjoita halutessasi tuotemerkille esittelyteksti. Jos tuotemerkki on omasi, esittelyteksti voi olla hyvä sekä asiakkaiden tiedottamisen että hakukoneoptimoinnin kannalta.
 5. Voit antaa tuotemerkille myös logon. Oletusteemassa tuotemerkit listataan verkkokaupan alapalkissa.
  • Jos tuotemerkille on annettu logo, logokin näytetään listauksessa. Muutoin listassa näytetään vain tuotemerkkien nimet.
 6. Halutessasi voit antaa myös kampanjakuvan, joka näytetään bannerityylisesti tuotemerkin sivulla, kun kävijä avaa tuoteryhmän verkkokaupassasi.
  • Kampanjakuvasta voit luoda myös linkin valitsemaasi verkko-osoitteeseen kauppasi sisällä tai sen ulkopuolella.
 7. Tallenna tuotemerkki lopuksi. Sinut uudelleenohjataan tallennuksen jälkeen tuotemerkin tuotelistaukseen, joka on tällä erää tyhjä.
  • Näet nyt luomasi tuotemerkin myös Tuotteet-sivun vasemman palstan listalla.

Avaa nyt tuotekortille tuote, jonka loit tämän kappaleen ensimmäisessä luvussa.

 1. Paina tuotteen nimeä hallintatyökalun Tuotteet-sivun listalla.
  • → Tuotekortti aukeaa.
 2. Tuotekortin oikealla palstalla näet pudotusvalikon, josta voit valita tuotemerkin tuotteelle. Valitse tuotemerkki, jonka juuri loit.
  • → Tuote liitetään tuotemerkkiin välittömästi valinnan jälkeen.

Tuotteita voidaan liittää tuotemerkkeihin monilla eri tavoilla, joista kaikki on ohjeistettu ylläpitäjän oppaassa.

Avaa nyt luomasi tuotemerkki Tuotteet-sivulla painamalla tuotemerkin nimeä vasemman palstan listalla. Näet lisäämäsi tuotteen tuotemerkin tuotelistalla.

Siirry yläkulman Kauppa-linkin kautta tarkastelemaan tuotemerkkiä verkkokaupassasi: tällaisena asiakkaasi näkevät tuotemerkin.

Huomaathan, että tuotteet voivat kuulua vain yhteen tuotemerkkiin samanaikaisesti: aina kun liität tuotteen uuteen tuotemerkkiin, liitos entiseen poistetaan.

Jos kävit koko luvun vaihe vaiheelta läpi, verkkokaupassasi on nyt yksi tuote, tuoteryhmä ja tuotemerkki, ja lisätty tuote on luokiteltu molempien kategorioiden avulla. Seuraavissa luvuissa aletaan mahdollistaa tuotteen tilaamista luomalla maksu- ja toimitustapoja.

Vinkkejä tuotteiden ryhmittelyyn

Toimivan tuoteryhmittelyn luomiseksi on olemassa useita erilaisia tapoja. Tuotteiden ryhmittely voi tuntua helpolta ja itsestäänselvältä, mutta tuotehierarkiaa ja tuoteryhmien nimeämistä kannatta hetki suunnitella. Kaupassasi vierailevat mahdolliset asiakkaat turhautuvat nopeasti, jos he eivät löydä etsimäänsä tuotetta helposti.

Eräs nopeahko ja yksinkertainen keino tuoteryhmien luomiseksi on nk. avoin korttimenetelmä (Open Card Sorting). Tarvitset siihen muutaman osallistujan. Korttimenetelmä toimii seuraavasti:

 1. Kirjoita verkkokauppasi kaikkien tuotteiden nimet ja kuvaukset (ehkä kuvatkin) erillisille korteille tai paperilapuille.
 2. Anna kortit ensimmäiselle osallistujalle. Pyydä häntä järjestelemään ryhmiin haluamallaan tavalla ja nimeämään kyseiset ryhmät.
 3. Kirjaa ylös hänen ryhmittelynsä ja ryhmien nimet.
 4. Toista seuraavan osallistujan kanssa.

Muutaman kierroksen jälkeen voit analysoida tulokset: katso kuinka tuotevalikoimaasi perehtymättömät ihmiset haluaisivat luokitella tuotteesti. Lajittelumetodin tulokset voivat antaa suuntaa tuotteiden järkevälle lajittelulle. Mitä useampi osallistuja sitä luotettavammat tulokset saat.