Yhdistä myymälä ja verkkokauppa saumattomasti MyCashflow Kassan avulla 🚀  Tutustu ›
Kaikki artikkelit
Kehittäminen
Julkaistu
4.12.2023
Tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Verkkokaupan mobiilioptimointi – paranna käytettävyyttä ja konversiota

Mobiilioptimoinnilla on nykyaikana ratkaiseva merkitys verkkokaupan menestykselle, erityisesti käytettävyyden ja konversion tehostamisen näkökulmasta. Verkkokauppojen kävijät eivät tyydy enää pelkkään selainpohjaiseen verkkokauppaan, vaan odottavat nopeaa ja saumatonta mobiiliasiointikokemusta, joka on suunniteltu huomioimaan mobiililaitteiden erityisvaatimukset.

Mobiilioptimoinnin kasvava merkitys verkkokaupan menestyksen kannalta

Mobiililaitteiden käytön jatkuvan kasvun myötä verkkokaupan menestyminen edellyttää tänä päivänä sujuvaa käyttökokemusta mobiiilaitteilla – siksi mobiilioptimointi ei ole enää valinnainen vaihtoehto, vaan pikemminkin välttämättömyys verkkokaupan menestyksen kannalta. Asiointitapojen muutos vaatii verkkokaupoilta innovatiivisuutta ja jatkuvaa kehitystä mobiilioptimoinnin osalta, jotta ne voivat parantaa käyttäjäkokemusta ja konversiota mobiililaitteilla.

Google muutti indeksointiaan: sivuston mobiiliversio prioriteettina

Useiden vuosien kehitystyön ja asteittaisen toteutuksen jälkeen Google on täysin siirtynyt mobiililähtöiseen indeksointiin, mikä heijastaa mobiililaitteiden kasvavaa merkitystä internetin käytössä. Tämä siirtymä edustaa isoa muutosta Googlen verkkosisällön indeksointitavassa, sillä nyt yhtiö priorisoi verkkokauppojen ja muiden verkkosivustojen mobiiliversiot niiden tietokoneversioiden sijaan.

Google toteuttaa mobiililähtöisen indeksoinnin osana laajempaa strategiaansa vastata internetin käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Koska yhä useammat ihmiset käyttävät nykyään älypuhelimia ja tabletteja verkkokauppojen selaamiseen ja tiedon etsimiseen, Google pyrkii varmistamaan, että käyttäjät saavat parhaan mahdollisen kokemuksen. 

Verkkokauppojen kannalta tämä muutos korostaa mobiiliystävällisen verkkosivuston tärkeyttä.  Koska Google indeksoi ja sijoittaa sivustoja nyt ensisijaisesti niiden mobiiliversioiden perusteella, mobiilioptimoimattomat sivustot saattavat menettää näkyvyyttään hakukonetuloksissa. Google onkin kertonut vähentäneensä tietokonesivustojen läpikäyntiä resurssien säästämiseksi. Näistä syistä on välttämätöntä, että verkkokauppa tarjoaa saumattoman asiointikokemuksen myös mobiililaitteilla.

Miksi konversioprosentit mobiililaitteilla eivät yllä tietokoneversioiden tasolle?

SaleCyclen tilastojen mukaan vuonna 2023 jo noin 75 % globaaleista verkkokauppavierailuista tapahtui mobiililaitteilla ja myynneistä 55,25 % tuli mobiililaitteilla asioitaessa. Ja kehitys tulee jatkumaan, sillä Statistan mukaan mobiiliverkkokaupan uskotaan yltävän jo 62 %:n markkinaosuuteen vuonna 2027.

Koska mobiilikäyttö on ohittanut tietokoneet globaalissa internetin käytössä, on luonnollista, että Google ja muut hakukoneet keskittyvät mobiilisivustojen sisällön indeksointiin. Näin varmistetaan, että hakutulokset vastaavat sitä, mitä käyttäjät näkevät hakiessaan tietoa puhelimillaan.

Mobiiliasioinnin suuresta suosiosta huolimatta konversioprosentti puhelimilla ja tableteilla laahaa usein vielä perässä tietokoneversioihin nähden, mikä korostuu etenkin monimutkaisempia ostoksia tehtäessä. Erään tutkimuksen mukaan konversioaste on jopa 1,5-2 kertaa pienempi mobiilissa.

Mobiililaitteiden pieni näyttökoko, käytettävyyshaasteet ja muut rajoitteet voivat hidastaa sivustojen suorituskykyä ja pienentää todennäköisyyttä sille, että ostosprosessin viedään loppuun saakka. Mobiililaitteella navigointi voi olla hankalaa, alatuoteryhmien löytäminen vaatii paljon vaivaa ja monien tuotteiden vertailu on vaikeaa. Käyttäjät kokevat usein vaikeuksia tietojen syöttämisessä ja tiedonhaussa. 

Oman haasteensa tuovat erilaiset ponnahdusikkunat ja ilmoitukset, jotka saattavat peittää suuren osan näytöstä ja pahimmillaan estää verkkokaupan käyttöä. Samoin verkkoyhteysongelmat aiheuttavat omat haasteensa mobiiliasiointiin.

Näistä syistä johtuen verkkokaupan käyttökokemus on yleensä kokonaisuudessaan heikompi mobiililaitteilla. Siksi erityisesti monimutkaisemmat, enemmän aikaa vaativat ostokset, tehdään yleensä tietokoneella. Joissain tapauksissa käyttäjät saattavat selata tuotteita mobiililaitteella, mutta odottavat pöytäkoneen käyttöä ostoksen loppuunsaattamiseen​. 

Miten parantaa konversioprosenttia mobiililaitteilla?

Näiden tekijöiden pohjalta tärkein kysymys kuuluu, millä keinoilla on mahdollista lisätä konversioiden määrää ja kuinka vähentää ostoskorien hylkäämisiä mobiililaitteilla? 

Yksi tärkeimmistä selittävistä tekijöistä huonomman konversioasteen takana mobiilissa liittyy kassalla asioinnin sujuvuuteen. Koska asiakkaat käyttävät mielellään mobiililaitteita ostosten tekemiseen, verkkokaupassa kannattaa keskittyä maksuprosessin yksinkertaistamiseen ja sujuvoittamiseen mobiilissa. Mahdollisimman helppo ostosprosessi parantaa asiakkaan kokemusta ja lisää todennäköisyyttä sille, että hän tekee ostoksen loppuun.

Kun puhutaan verkkokaupan asiointikokemuksesta ja ostopolun helpottamisesta mobiililaitteilla, keskeistä on ymmärtää, miten mobiililaitteiden erityispiirteet vaikuttavat asiakkaan ostokokemukseen. Etenkin nämä tekijät on hyvä huomioida konversioprosentin kasvattamisessa:

 • Asiointikokemuksen sujuvuus mobiilissa: konversion parantamiseksi on tärkeää panostaa verkkokaupan käytettävyyteen mobiililaitteilla, joiden pienemmät näytöt asettavat erityisvaatimuksia asioinnille. Verkkokaupan on tarjottava selkeä, responsiivinen ja yksinkertainen käyttöliittymä, joka on suunniteltu kosketusnäyttöä varten. Tärkeää on varmistaa, että tekstin koko, painikkeet ja muut käyttöliittymän elementit ovat helposti käytettävissä ja näkyvissä mobiililaitteen näytöllä. Tutustu MyCashflow’n ulkoasuprojekteihin ja tarjoa asiakkaille optimaalinen käyttökokemus myös mobiilissa.
 • Helppo navigointi ja haku: Mobiilikäyttäjät odottavat nopeaa ja vaivatonta navigointia, jonka avulla he löytävät etsimänsä tuotteet nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotekategorioiden ja hakutoimintojen tulee olla selkeän valikon ansiosta loogisesti löydettävissä ja käytettävissä.Lue vinkkejä navigaation helpottamiseen.
 • Nopea latausnopeus: Mobiililaitteiden käyttäjät odottavat nopeaa sivuston latautumista. Hidas latausnopeus voi johtaa asiakkaan menettämiseen. Siksi on tärkeää optimoida verkkosivun latausnopeus mobiililaitteille.
 • Sujuva ostoprosessi kassalla: Mobiilikäyttäjät arvostavat sujuvaa ja yksinkertaista ostoprosessia. Tämä tarkoittaa helppoa ja nopeaa tuotteiden lisäämistä ostoskoriin, selkeitä ja yksinkertaisia maksuvaihtoehtoja sekä vaivatonta tilausprosessia.
 • Monipuoliset maksutavat ja helpot mobiilimaksut. Maksu- ja yhteystietojen kirjoittaminen mobiilissa voi olla hankalaa, etenkin pienellä näytöllä – siksi kaikki keinot helpottaa prosessia ovat arvokkaita. Monipuolisten maksuvaihtoehtojen tarjoaminen on tärkeää verkkokaupassa, sillä ne helpottavat ostajien elämää – etenkin nopeat mobiilimaksutavat ovat erittäin tärkeitä mobiilikäyttäjiä ajatellen.
 • Yksinkertaiset lomakkeet. Lomakkeiden tulee olla helposti täytettäviä mobiilissa, visuaalisesti selkeitä, sopivan lyhyitä ja niiden virheviestien tulee olla avuliaita. Kun verkkokaupan lomakkeet tehdään helpommiksi ja nopeammiksi täyttää, ostaminen on asiakkaille vähemmän vaivalloista. Tämä voi auttaa välttämään tilanteita, joissa kävijä jättää ostoksensa kesken.

Testaa jatkuvasti, miten hyvin verkkokauppasi toimii mobiilissa

Testaaminen ja palautteen kerääminen ovat olennainen osa mobiilioptimointia, joten mobiiliasioinnin sujuvoinnin varmistamiseksi omaa verkkokauppaa kannattaa käyttää mahdollisimman paljon erilaisilla mobiililaitteilla – uusimpien puhelinten lisäksi myös vanhemmilla laitteilla, joita käytetään edelleen oman asiakaskunnan keskuudessa.

Oman käyttäjäkokemuksen ja palautteen keräämisen lisäksi verkosta löytyy monia työkaluja, joiden avulla voit testata ja sitä kautta kehittää verkkokaupan mobiilikäytettävyyttä.

Vertailutyökaluja käytettäessä kannattaa huomioida verkkokauppojen erityispiirteet suhteessa muihin verkkosivustoihin: verkkokaupat on luonnostaan tavallisia verkkosivuja raskaampia esimerkiksi tuotelistausten ja monimutkaisempien toimintojen takia. Myös kolmannen osapuolen scriptit, kuten Facebook, Google ja chat-palvelut tekevät verkkokaupasta raskaamman ja laskevat tulosta yleensä merkittävästi. Mitä suurempi kauppa on, sen vaikeampaa sen on täyttää vaatimukset nopeudelle. 

Näistä syistä johtuen vertailutyökalujen tuloksia on hyvä verrata suhteessa muihin verkkokauppoihin, ei niinkään perinteisiin verkkosivustoihin.

Lighthouse on avoimen lähdekoodin työkalu, joka auttaa parantamaan verkkosivujen laatua, myös mobiiliversion osalta. Antamalla Lighthouselle verkko-osoitteesi se analysoi sivustosi ja laatii raportin sen toimivuudesta. Lighthouse antaa arvion muun muassa sivuston suorituskyvystä, saavutettavuudesta sekä hakukoneoptimoinnista. Raportin paljastamat ongelmakohdat voivat auttaa sinua parantamaan sivustoasi. Ligthouse on käytettävissä Chrome DevTools-työkalujen tai Chrome-laajennuksen avulla.

Google Lighthouse -analyysi

Kävijäseurantaohjelmistolla, kuten Google Analyticsillä voit seurata sivunlatausten lisäksi myös tavoitteiden toteutumista ja myyntiä. Voit segmentoida asiakkaita työpöytä- ja mobiilikäyttäjiin ja näin tutkia erikseen mobiililaitteiden konversioasteita. Katso ohjeet Google Analyticsin asentamiseen MyCashflow’ssa.

MyCashflow-teemat tarjoavat sujuvan asiointikokemuksen kaikilla laitteilla

Asiointikokemuksen sujuvoittamiseksi MyCashflow’sta löydät mobiilioptimoidut oletusteemat, joiden ansiosta verkkokaupassa ostosten tekeminen on sujuvaa kaikilla laitteilla. MyCashflow-teemat tarjoavat erinomaisen mobiilikokemuksen mm. näiden ominaisuuksien ansiosta:

 • Käyttöliittymän elementit, kuten painikkeet, valikot ja lomakkeet on suunniteltu selkeiksi ja helppokäyttöisiksi. Tämä auttaa käyttäjiä nopeasti löytämään tarvitsemansa tiedot ja toiminnot parantaen näin asiointikokemusta.
 • Mobiilioptimoitu tilankäyttö esimerkiksi vetolaatikkotoiminnon avulla tehostaa sivuston käyttöä. Ominaisuuden ansiosta käyttöliittymän elementit, kuten valikot ja ostoskori, pysyvät piilossa, kunnes niitä tarvitaan. Käyttäjä voi vetää nämä osiot esiin sivun reunasta tai napauttaa kuvaketta, jolloin ne avautuvat. Näin säästetään arvokasta näyttötilaa ja pidetään käyttöliittymä selkeänä.
 • Teemoissa hyödynnetään natiiveja, mobiiliympäristöön suunniteltuja sivukaruselleja, jotka toimivat sulavasti ja nopeasti mobiililaitteiden kosketusnäytöillä. Tilankäyttöä optimoidaan jakamalla sisältöä myös sivusuuntaan.
 • Kuvien viivästetty lataus (lazyload) nopeuttaa sivustoa lataamalla kuvat juuri ennen niiden näkymistä ruudulla, mikä tekee verkkokaupan selaamisesta nopeampaa ja sujuvampaa. Ominaisuuden ansiosta kuvat latautuvat vain tarvittaessa, mikä optimoi latausaikoja ja parantaa käyttäjäkokemusta.
 • Tuotenostojen jälkilatausominaisuuden ansiosta tuotenostot voidaan ladata sivulle vasta juuri ennen kuin ne tulevat näkyviin, mikä tekee sivuston selailusta nopeampaa ja tehokkaampaa
 • Tiedon tuominen esiin jäsennellyissä osissa haitaritoiminnon avulla helpottaa sisällön hallintaa ja lukemista. Käyttäjä voi laajentaa haluamansa osion saadakseen lisätietoja samalla kun muut osiot pysyvät tiiviisti suljettuina, mikä tekee tiedon selaamisesta järjestelmällistä ja intuitiivista
 • Teemat on kehitetty painottaen Pagespeed Core Web Vitals -kriteerejä, jotka keskittyvät mm. sivuston latausnopeuteen ja toimintojen vasteaikaan. Tämä varmistaa nopean latautumisen ja sujuvan käyttäjäkokemuksen kaikilla laitteilla.
 • Teemoissa minimoidaan CLS (Cumulative Layout Shift), mikä parantaa käyttäjäkokemusta vähentämällä sivujen elementtien odottamattomia siirtymiä latauksen aikana. Tämä tekee selaamisesta sujuvampaa ja vähentää käyttäjien kokemia häiriöitä.
 • MyCashflow-oletusteemoja kehitetään jatkuvasti ja päivitykset toteutetaan verkkokauppoihin automaattisesti

Varmista, että verkkokauppasi on mobiilioptimoitu MyCashflow-teemojen avulla

Kuten tässä artikkelissa on tullut esiin, verkkokaupan mobiilioptimointi on nykyään elintärkeää verkkokaupan menestykselle. Sujuvan asiointikokemuksen varmistamiseksi suosittelemme tutustumaan mobiilioptimoituihin MyCashflow-teemoihin tai ottamaan yhteyttä yksilöllisen ulkoasuprojektin suunnittelua varten.

PS. Blogistamme löydät lisää vinkkejä verkkokaupan konversioprosentin kasvattamiseen.

Lataa markkinointi­kalenteri maksutta!

Täytä lomakkeelle tietosi – saat markkinointikalenterin sähköpostiisi.

Tilaa opas

Uusimmat artikkelit

Perusta menestyvä verkkokauppa – kokeile 30 päivää maksutta

Aloita kokeilujakso ›Kysy lisää ›
"Toivon että tulevaisuudessa Tokoi eCommerce kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi alan erikoiskaupaksi, ja uskon että MyCashflow’n kanssa tämä tuleekin varmasti onnistumaan."
 • Vladimir Tokoi | Suojakalvotukku