Kaikki blogit
Kehittäminen
Julkaistu
1.2.2021

Konversio, konversioprosentti ja konversio-optimointi verkkokaupassa

Konversio, konversioprosentti ja konversio-optimointi ovat verkkokaupan kannalta tärkeitä käsitteitä, joiden perusteellisesta ymmärtämisestä on hyötyä etenkin englanninkielistä materiaalia opiskellessa, joissa nämä käsitteet esiintyvät usein. Näiden tärkeiden käsitteiden ymmärtäminen toimii myös lähtökohtana konversio-optimoinnin menestyksekkäälle toteuttamiselle.

Konversio, eli tavoiteltu tulos tai maksutapahtuma

Jos verkkokaupassa vierailee päivässä 1000 kävijää ja viisi heistä ostaa, on konversioita tällöin syntynyt päivän aikana viisi. Konversiolla tarkoitetaan siissivustolle asetetun tietyn tavoitteen toteutumista. Verkkokaupan tapauksessa tämä on useimmin toteutunut myynti.

Osuva suomennos englanninkieliselle 'conversion'-termille voisikin olla “tulos”, “maksutapahtuma” tai “kauppa”, mutta usein verkkomarkkinoijat ja -kauppiaat puhuvat vain yksinkertaisesti konversioista. Syy tähän ei ole ainoastaan kielen käyttöön liittyvä, sillä kokeneemmat verkkokauppiaat tietävät verkkokaupassa syntyvän myös muita konversioita.

Mikrokonversiot

Verkkokaupan mikrokonversiot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, vievät kävijää lähemmäksi varsinaista ostosta

Mikrokonversioiksi kutsutaan verkkokaupan pienempiä tavoitteita, kuten uutiskirjeen tilaamista, kilpailuun osallistumista tai verkkokaupan seuraamista sosiaalisessa mediassa. Tällaisten mikrokonversioiden voidaan ajatella olevan välietappeja, jotka vievät kävijää lähemmäksi varsinaista konversiota. Tästä syystä kokoneemmat verkkokauppiaat viittaavat konversioilla myös varsinaisten myyntitransaktioiden ulkopuolisiin tapahtumiin. Tämä osaltaan selittää myös konversio-sanan laajaa käyttöä.

Konversioprosentti

Verkkokaupan konversioprosentti taas kertoo, mikä on tietyn, ennakkoon määrätyn tavoitteen täyttäneiden kävijöiden osuus koko kävijämäärästä. Edellisessä esimerkissä tuhannesta kävijästä viisi päätyi ostamaan verkkokaupan tuotteita. Tällöin verkkokaupan konversioprosentti on siis 0,5 %.

Verkkokaupan keskimääräinen konversioprosentti on tärkeä olla tiedossa, jotta myynnin kehitystä voidaan arvioida esimerkiksi markkinointi-investointeja suunniteltaessa. Konversioprosentin kasvattaminen lisää myös markkinoinnin tehokkuutta.

Usein konversioprosentin parantaminen on edullisempi tapa lisämyynniin synnyttämiseen kuin lisäkävijöiden hankinta.

Keskiostos

Maksavien asiakkaiden määrän lisäksi on oleellista tietää myös verkkokaupan keskiostoksen koko. Keskiostoksella tarkoitetaan tilauksen loppusumman keskiarvoa. Usein on kannattavampaa pyrkiä kasvattamaan mieluummin ostoskorin arvoa kuin vaikkapa tilausten kappalemääriä. Keskiostoksen määrä vaikuttaa myös voimakkaasti kokonaistulokseen, joten optimointitoimet tulee kohdistaa myös tähän lukuun.

Keskiostoksen arvo vaikuttaa voimakkaasti kaupan kokonaismyyntiin

Kävijämäärä x konversioprosentti x keskiostos = verollinen myynti

MyCashflow-verkkokaupan hallintatyökalun etusivun keskiostoksen koko ja kaupan konversioprosentti on nostettu selkeästi esiin. Näin ollen nämä tärkeät luvut ovat jatkuvasti seurannassasi.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Verkkokaupan konversioprosentti pyörii yleensä parin prosentin molemmilla puolilla toimialasta, tuoteryhmästä ja muista tekijöistä riippuen. Konversioprosentti myös vaihtelee eri laitteita käytettäessä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan verkkokauppojen keskimääräinen konversioprosentti on tietokoneella 3,4 %, tabletilla 2,9 % ja älypuhelimella 0,9 %.

Eri laitteiden konversioprosenttia kannattaa seurata tarkasti

Jopa 75 % myynnistä tulee edelleen perinteisen tietokoneen kautta ja vain 25 % tablettien ja älypuhelinten kautta. Mobiililaitteiden käyttö sekä niiden tehokkuus kaupankäynnin välineinä ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa, joten niiden konversioprosentin kehittymistä kannattaakin seurata säännöllisesti.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verkkokaupan konversioprosenttia. Tämä voi koskea verkkokaupan sisältöjä, sivuston käytettävyyttä ja ulkoasua tai kassan toimintaa. Esimerkiksi tarjoamalla sopivia maksu- ja toimitustapoja sekä laatimalla sivuston mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja selkeäksi voit vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen, mikä useimmiten myös nostaa verkkokaupan konversioprosenttia.

Lue myös postauksemme, jossa käsittelemme tuotekuvauksien, kuvien ja videoiden roolia konversio-optimoinnissa.

Artikkeli on julkaistu MyCashflow-blogissa alun perin vuonna 2017. Blogikirjoitus on julkaistu uudelleen vuonna 2021.

Uusimmat blogit

Kokeile nyt jopa 30 päivää maksutta – aloita jo tänään!

Aloita kokeilujakso ›Kysy lisää ›
"Toivon että tulevaisuudessa Tokoi eCommerce kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi alan erikoiskaupaksi, ja uskon että MyCashflow’n kanssa tämä tuleekin varmasti onnistumaan."
  • Vladimir Tokoi | Suojakalvotukku