Konversio, konversioprosentti ja konversio-optimointi verkkokaupassa

Opiskellessasi verkkokaupan kehittämistä olet arvatenkin törmännyt termeihin konversio (conversion) ja konversioprosentti (conversion rate). Helpottaaksemme tietäsi verkkokaupan kehittämisessä päätimme kerrata näiden käsitteiden eroja.

Markkinointi

Konversio, konversioprosentti ja konversio-optimointi verkkokaupassa

Opiskellessasi verkkokaupan kehittämistä olet arvatenkin törmännyt termeihin konversio (conversion) ja konversioprosentti (conversion rate). Helpottaaksemme tietäsi verkkokaupan kehittämisessä päätimme kerrata näiden käsitteiden eroja.

Julkaistu
1.7.2017
Kategoriassa
Markkinointi
Avainsanoilla

Näiden käsitteiden perusteellisesta ymmärtämisestä on hyötyä etenkin englanninkielistä materiaalia opiskellessa, joissa käsitteitä käytetään jatkuvasti rinta rinnan. Näiden käsitteiden ymmärtäminen toimii myös lähtökohtana konversio-optimoinnin menestyksekkäälle toteuttamiselle.

Konversio (tulos tai maksutapahtuma)

Jos verkkokaupassa vierailee päivässä 1000 kävijää ja viisi heistä ostaa, on konversioita tällöin syntynyt päivän aikana viisi. Konversiolla siis tarkoitetaan sivustolle asetetun tietyn tavoitteen toteutumista. Verkkokaupan tapauksessa tämä on useimmin toteutunut myynti.

Osuva suomennos conversion-termille voisikin olla “tulos”, “maksutapahtuma” tai “kauppa”, mutta usein verkkomarkkinoijat ja -kauppiaat puhuvat vain konversioista. Syy tähän ei ole ainoastaan kielen käyttöön liittyvä, sillä kokeneemmat verkkokauppiaat tietävät verkkokaupassa syntyvän myös muita konversioita.

Mikrokonversiot

Verkkokaupan mikrokonversiot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, vievät kävijää lähemmäksi varsinaista ostosta

Mikrokonversioiksi kutsutaan pienempiä verkkokaupan tavoitteita, kuten uutiskirjeen tilaamista, kilpailuun osallistumista tai verkkokaupan seuraamista sosiaalisessa mediassa. Tällaisten mikrokonversioiden voidaan ajatella olevan välietappeja, jotka vievät kävijää lähemmäksi varsinaista konversiota. Tästä syystä kokoneemmat verkkokauppiaat viittaavat konversioilla myös varsinaisten myyntitransaktioiden ulkopuolisiin tapahtumiin. Tämä osaltaan selittää myös konversio-sanan laajaa käyttöä.

Konversioprosentti

Verkkokaupan konversioprosentti taas kertoo, mikä on (tietyn) tavoitteen täyttäneiden kävijöiden prosenttiosuus koko kävijämäärästä. Edellisessä esimerkissä tuhannesta kävijästä viisi päätyi ostamaan. Tällöin verkkokaupan konversioprosentti on 0,5 %.

erkkokaupan keskimääräinen konversioprosentti on tärkeä tietää, jotta myynnin kehitystä voidaan arvioida esimerkiksi markkinointi-investointeja suunniteltaessa. Konversioprosentin kasvattaminen lisää myös markkinoinnin tehokkuutta.

Usein konversioprosentin parantaminen on edullisempi tapa lisämyynniin synnyttämiseen kuin lisäkävijöiden hankinta.

Keskiostos

Maksavien asiakkaiden määrän lisäksi on oleellista tietää myös verkkokaupan keskiostoksen koko. Keskiostoksella tarkoitetaan tilauksen loppusumman keskiarvoa. Ostoskorin arvoa on usein kannattavampaa pyrkiä kasvattamaan kuin vaikkapa tilausten kappalemääriä. Keskiostoksen määrä vaikuttaa myös voimakkaasti kokonaistulokseen, joten optimointitoimet tulee kohdistaa myös tähän lukuun.

Keskiostoksen arvo vaikuttaa voimakkaasti kaupan kokonaismyyntiin

Kävijämäärä * Konversio-% * Keskiostos = Verollinen myynti

MyCashflow-verkkokaupan hallintatyökalun etusivun keskiostoksen koko ja kaupan konversioprosentti on nostettu selkeästi esiin. Näin nämä tärkeät luvut ovat jatkuvasti seurannassasi.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Verkkokaupan konversioprosentti pyörii yleensä parin prosentin molemmilla puolilla toimialasta, tuoteryhmästä ja muista tekijöistä riippuen. Konversioprosentti myös vaihtelee eri laitteita käytettäessä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan verkkokaupan keskimääräinen konversioprosentti desktopilla on 3,4 %, tabletilla 2,9 % ja älypuhelimella 0,9 %.

Eri laitteiden konversioprosenttia kannattaa seurata tarkasti

Jopa 75 % myynnistä tulee edelleen desktopin kautta ja vain 25 % tablettien ja älypuhelinten kautta. Mobiililaitteiden käyttö sekä niiden tehokkuus kaupankäynnin välineinä ovat kuitenkin jatkuvassa kasvussa, joten niiden konversioprosentin kehittymistä kannattaakin seurata säännöllisesti.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verkkokaupan konversioprosenttia. Tämä voi koskea verkkokaupan sisältöjä, sivuston käytettävyyttä ja ulkoasua tai kassan toimintaa. Esimerkiksi tarjoamalla sopivia maksu- ja toimitustapoja sekä laatimalla sivuston mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja selkeästi voit vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen, mikä useimmiten myös nostaa verkkokaupan konversioprosenttia.

Lue myös postauksemme, jossa käsittelemme tuotekuvauksien, kuvien ja videoiden roolia konversio-optimoinnissa.