Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 9.4.2008

Tämä käyttösopimus kattaa MyCashflow-verkkokauppaohjelmiston (Palvelu) käyttämisen. 
Palvelua ylläpitää Pulse247 Oy (Palveluntarjoaja), jonka Y-tunnus on 2131570-6 ja 
kotipaikka Kajaani.

Rekisteröityminen

 • Palveluun rekisteröidytään www.mycashfow.fi sivustolla. Rekisteröinnin tuloksena avataan Käyttäjälle verkkokauppaohjelmisto (Verkkokauppa).
 • Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita Käyttäjää käyttämään Palvelua.
 • Rekisteröinnin yhteydessä täytyy antaa koko nimi, toimiva sähköpostiosoite ja muut rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Verkkokauppa, jonka avaamisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja.
 • Yksi henkilö tai yritys voi omistaa vain yhden Ilmaisen (Free) Verkkokaupan.
 • Palvelu täytyy avata ihmisen toimesta. “Bottien” avaamat tai muuten automaattisesti luodut tilit eivät ole sallittuja.
 • Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi henkilö. Usean henkilöinen kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. Voit kuitenkin luoda niin monta erillistä käyttäjätunnusta, kuin valitsemasi Versio sallii.
 • Käyttäjä on vastuussa salasanan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja ei voi olla missään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän turvallisuusvelvoitteen laiminlyönnistä.
 • Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä sekä välillistä kuluista.
 • Käyttäjä huolehtii itse siitä, että hänellä on Palvelun käyttöön tarvittava Internet-yhteys, laitteisto, sekä selainohjelmisto.
 • Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Myös silloin, kun toimet tapahtuvat muun henkilön toimesta, jolla on käyttäjätunnukset Verkkokauppaan.
 • Rekisteröityessään käyttäjä tilaa uutiskirjeen, josta voi poistua Palveluun kirjautumisen jälkeen tai seuraamalla sähköpostissa olevaa perumislinkkiä.
 • Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan käyttäjä- ja henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Maksut, palautukset ja version vaihtaminen

 • Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelun käytöstä kuukausittain Käyttäjän valitseman version mukaisesti.
 • Ilmainen versio (Free) on täysin maksuton ja Käyttäjä voi käyttää sitä ilman aikarajoitusta.
 • Käyttäjä voi milloin tahansa päivittää käyttämäänsä Versiota Palvelun Tili-sivulla. Palveluntarjoaja laskuttaa uuden Version mukaan seuraavalla laskutuskerralla.
 • Käyttäjä vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus jäädyttää Palvelu, mikäli Käyttäjä ei ole suorittanut laskua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kokonaisvaltaisesti ja poistaa Palvelusta kaikki Käyttäjän materiaali, mikäli Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut maksusuorituksia 60 päivän kuluessa eräpäivästä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Asiakas vastaa maksun laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista perintäkuluista ja muista oikeudellista kuluista.
 • Mikäli laskutustietoihin tulee muutoksia, Käyttäjä on velvollinen toimittamaan ajantasaiset tiedot Palveluun viipymättä.
 • Vajaista kuukausista, alaspäin päivittämisestä tai kuukausista, jolloin palvelua ei ole käytetty, ei myönnetä palautuksia.

Voimaantulo, muutokset ja irtisanominen

 • Sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä avaa Verkkokaupan,
 • Käyttäjä on vastuussa Palvelun asianmukaisesta irtisanomisesta. Palvelua ei voi irtisanoa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön menemällä Tili-sivulle ja valitsemalla Peru tili -toiminnon.
 • Kaikki Käyttäjän materiaali poistetaan Palveluntarjoajan palvelimilta Palvelun lopettamisen yhteydessä.
 • Irtisanomisen jälkeen Palvelusta ei enää laskuteta, mutta Käyttäjä on velvollinen suorittamaan aikaisemmin laskutetut kuukausimaksut.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
 • Käyttäjällä on oikeus saada korvausta vastaan käyttöönsä identtinen kopio tietokannastaan.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tätä sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä Palvelusta.

Verkkokaupan sisältö ja kaupankäynti

 • Palveluntarjoaja ei ole kaupankäynnin osapuoli, vaan ainoastaan tarjoaa Palvelun Käyttäjälle.
 • Käyttäjä vastaa kaikesta Verkkokaupan kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta.
 • Käyttäjä vastaa kaikesta Verkkokaupan sisällöstä sekä siitä että julkaistu materiaali on Suomen lakien, viranomaismääräysten ja hyvin tapojen mukaista. Materiaali ei saa myöskään loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Käyttäjä tallettaa materiaalin Palveluntarjoajan Palveluun omalla vastuullaan.
 • Palveluntarjoaja ei ennakkoon tarkista Palveluun toimitettua sisältöä, mutta Palveluntarjoajalla on oikeus (mutta ei velvollisuus) estää tai poistaa Palvelusta sisältöä, joka rikkoo edellistä ehtoa.

Yleiset ehdot

 • Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan omalta osaltaan. Mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin työ- ja virka-aikojen puitteissa.
 • Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.
 • Palveluntarjoaja vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjälle Palveluntarjoajan omatoimisen toiminnan myötä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Hyvitys myönnetään Palvelun veloituksettomana käyttöaikana.
 • Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja kolmansien osapuolien mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneista kuluista. Käyttäjä vapauttaa Palveluntarjoajan sekä sen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät kaikista niistä seuraamuksista, joita Käyttäjän toimet aiheuttavat.
 • Käyttäjä ei saa käyttää Palveluntarjoajan järjestelmiä tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus estää teknisesti sopimuksen vastainen toiminta.
 • Käyttäjä on velvoitettu seuraamaan Palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan tarvittaessa niiden mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla www.mycashflow.fi sekä Palvelussa.
 • Palvelun käyttö tapahtuu täysin omalla vastuulla. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on.
 • Palveluntarjoaja ei lupaa takuuta sille, että:
  • Palvelu vastaa tiettyjä tarpeitasi
  • Palvelu on keskeytymätön, aina käytettävissä, täysin turvallinen ja virheetön
  • Kaikki virheet palvelussa korjattaisiin
 • Tekninen tuki rajoittuu ainoastaan maksaville asiakkaille ja toimii ainoastaan sähköpostin välityksellä.
 • Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja käyttää kolmansia osapuolia tarjotakseen tarvittavat laitteistot, ohjelmat, internet-yhteydet, levytilat ja vastaavat teknologiat, joilla Palvelua tuotetaan.
 • Käyttäjä ei saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa.
 • Jos Käyttäjän liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön (määritelty Palveluntarjoajan osalta), palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.
 • Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja kehittää Palvelua rajoituksetta ilmoittamatta siitä ennakkoon. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti ja käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä, tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

Muut ehdot

 • Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi mikäli Käyttäjä rikkoo sopimusehtoja tai Palvelun tuottaminen estyy ulkoisen tekijän vuoksi. Tällaisia tekijöitä ovat viranomaismääräykset ja muut force majeure -tilanteet.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle.
 • Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.
 • Mikäli jokin sopimuksen kohta osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei tällä seikalla ole mitään vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuteen muutoin.
 • Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ensiasteen foorumina toimii Kajaanin käräjäoikeus.