MyCashflow’n kumppani­ohjelman ehdot

Nämä kumppaniohjelman ehdot ovat voimassa 1.9.2021 alkaen.
Päivitetty 17.9.2021.

1. Yleistä

MyCashflow’n kumppaniohjelmalla tuetaan web-suunnittelijoita, koodareita, internet-markkinoijia ja sisällöntuottajia sekä muita jälleenmyyjiä tarjoamalla teknistä tukea ja työkaluja menestyvien verkkokauppojen rakentamiseen ja kehittämiseen.

Kumppaniohjelmaan hyväksytty yritys 

  • saa maksuttoman testikäyttöön tarkoitetun verkkokaupan sisältäen rajapintatunnukset
  • saa maksutta käyttöönsä valikoiman MyCashflow’n toteuttamia ulkoasuteemoja, joita voi kumppani voi hyödyntää asiakasprojekteissa kustomoitujen ulkoasujen pohjana
  • saa pääsyn MyCashflow’n kumppanichattiin
  • saa oman kumppanitunnuksen
  • saa käyttöoikeuden MyCashflow’n kumppanitilille
  • on oikeutettu jälleenmyyntipalkkioon

2. Kumppaniohjelmaan hakeminen ja hyväksyminen

Kumppaniohjelmaan haetaan täyttämällä hakulomake MyCashflow’n verkkosivuilla. Käsittelemme hakemukset kohtuullisessa ajassa tulojärjestyksessä.. MyCashflow’lla on oikeus hyväksyä tai hylätä hakemus harkintansa mukaan. Vastaamme kaikkiin hakemuksiin hakemuksen käsittelyn jälkeen ensisijaisesti sähköpostitse.

3. Kumppanitunnus, käyttäjä­tunnukset ja käyttöoikeudet

Kumppaniohjelmaan hyväksytty yritys saa käyttöönsä oman yrityskohtaisen kumppanitunnuksen, joka toimii jälleenmyyntitunnuksena verkkokauppaa perustettaessa. Kumppanitunnuksella perustetut kaupat ovat oikeutettuja ylimääräiseen 30 päivän kokeilujaksoon, joka lisätään MyCashflow’n normaaliin maksuttomaan kokeilujaksoon.

Vain kumppanitunnuksella perustetut kaupat merkitään kumppanin jälleenmyymiksi. 

Kumppaniohjelmaan hyväksytty yritys lisätään MyCashflow’n kumppanitilille, jonne luodaan hyväksymisen yhteydessä käyttäjätunnus kumppaniohjelmaan hakeneelle käyttäjälle. Käyttäjä voi lisätä kumppanitilille muita yrityksen tarvitsemia käyttäjiä, joilla on pääsy kumppaniyrityksen tietoihin sekä kumppanitunnuksella perustettujen kauppojen listaukseen.

Mikäli kumppani perustaa verkkokaupan asiakkaalle asiakkaan puolesta, hän toimii näin asiakkaan toimeksiannosta ja asiakkaan luvalla sekä sitoutuu siirtämään verkkokaupan omistajuuden/pääkäyttäjätunnuksen asiakkaalle ja tarvittaessa luomaan itselleen normaalin käyttäjätunnuksen kauppaan.

4. Jälleenmyyntipalkkio ja tilitykset

Kumppanitunnuksen edut ovat käytettävissä vain MyCashflow-verkkokauppaa perustaessa, eikä kumppanitunnus toimi etukoodina MyCashflow-palvelupakettia päivitettäessä. 

Pulse247 Oy tilittää jälleenmyyntipalkkion kunkin kumppanitunnustasi käyttäen perustetun verkkokaupan osalta. Pulse247 Oy laskuttaa loppuasiakasta, ja tilittää kumppaniyritykselle 20 % ensimmäisten 12 kuukauden toteutuneista MyCashflow-verkkokauppapalvelun kuukausimaksuista. Jälleenmyyntipalkkiot tilitetään kvartaaleittain.

5. Vastuut ja vaatimukset

Kumppaniohjelmaan hyväksytty yritys pyrkii käytettävissä olevilla keinoillaan parhaan osaamisensa ja tietämyksensä mukaan markkinoimaan MyCashflow-verkkokauppapalvelua asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkaille. Mikäli kumppaniohjelmaan hyväksytyllä yrityksellä on verkkosivut, sitoutuu kumppani esittämään verkkosivuillaan MyCashflow-verkkokauppa-alustan yleisluontoisen esittelyn/kuvauksen sekä tarjoamaan sivustonsa kävijöille linkin, joka johtaa MyCashflow’n verkkosivuston etusivulle https://www.mycashflow.fi..

Pulse247 Oy ei ole vastuussa kumppanin tarjoamista palveluista eikä ole missään tilanteessa korvausvelvollinen, myöskään palvelun mahdollisista katkoksista aiheutuvista välittömistä tai välillistä kustannuksista. 

6. Immateriaali­oikeudet

Kumppani voi hyödyntää MyCashflow’n toteuttamia ja ylläpitämiä markkinointimateriaaleja MyCashflow’n markkinoinnissa ja jälleenmyynnissä osana omaa markkinointiaan. Materiaalien tekijänoikeudet ja muokkausoikeudet ovat Pulse247 Oy:llä ja niiden käyttö on rajoitettu vain MyCashflow-verkkokauppapalvelun markkinointiin.

MyCashflow’n logon sekä muiden tunnusten käyttö kumppanin omissa markkinointimateriaaleissa on rajoitettu ja vaatii MyCashflow’n nimenomaisen suostumuksen. Kaikkien MyCashflow’n tarjoamien materiaalien käytössä on noudatettava MyCashflow’n graafista ohjeistoa.

Kumppani sitoutuu pitämään huolen siitä, että toteuttamissaan markkinointitoimissa ja -materiaaleissa käy selvästi ilmi palveluntarjoaja, ja ettei kumppanin omia mahdollisesti verkkokauppaan liitettäviä palveluita voi ymmärtää MyCashflow’n ylläpitämiksi, eikä kumppania MyCashflow’n edustajaksi.

7. Voimaantulo ja irtisanominen

Tämän sopimuksen ehdot astuvat voimaan kun hakemus on hyväksytty. Voitte halutessanne irtisanoutua kumppaniohjelmasta milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen kumppanit@mycashflow.fi.

8. Muut ehdot

MyCashflow-verkkokauppapalvelun käytön osalta sovelletaan MyCashflow’n yleisiä käyttöehtoja tietosuojaliitteineen sekä MyCashflow-verkkokaupan tietosuojaselostetta.