Pikastartti: Avaa MyCashflow-verkkokauppa työpajassa🔥  Lue lisää ›
Kaikki artikkelit
Kehittäminen
Julkaistu
21.6.2023
Tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Omnibus-direktiivi muuttaa verkkokauppojen hinnoittelua – lue tärkeimmät vaikutukset

Vuoden 2023 alussa voimaan astunut Omnibus-direktiivi tekee verkkokauppojen hinnoittelusta ja markkinoinnista läpinäkyvämpää. Omnibus vaikuttaa etenkin verkkokauppojen alennushinnoitteluun, sillä uuden säädöksen myötä kaupassa on kerrottava alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu edellisen 30 päivän aikana. Tässä blogissa kerromme, miten muutokset näkyvät MyCashflow-verkkokaupoissa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 9.11.2022. Tekstiä on päivitetty 21.6.2023.

Mikä ihmeen Omnibus-direktiivi?

1.1.2023 voimaan astuneen EU:n Omnibus-direktiivin tarkoituksena on selkeyttää yritysten hintailmoittelua kuluttajille suunnatun (B2C) alennus- ja tarjouskaupan osalta. Kuluttajansuojan parantamiseksi ja läpinäkyvyyden edistämiseksi luotu Omnibus tarkentaa voimassa olevaa EU:n kuluttajansuojadirektiiviä. 

Omnibus-direktiivi koskee vain yleisesti saatavilla olevia alennuksia, joten siitä rajautuvat pois sellaiset tarjoukset tai alennukset, jotka on kohdistettu pelkästään yksittäiselle kuluttajalle tai rajatulle kuluttajaryhmälle. Näin ollen esimerkiksi kanta-asiakkaille suunnatut tarjoukset tai alennuskoodit eivät lukeudu säädöksen piiriin.

Tavoitteena vähentää harhaanjohtavaa alennus- ja kampanjahinnoittelua

Omnibus-direktiivin myötä kauppiaan on kyettävä todentamaan markkinointiin liittyvien väittämien paikkansapitävyys esimerkiksi hinnan alentamisen, alennuksen suuruuden, kilpailijoiden hintoihin vertaamisen sekä ovh-hintojen suhteen.

Verkkokauppojen kannalta näkyvin vaikutus on se, että markkinoitaessa tuotetta alennuksella kuluttajalle on kerrottava viitehintana tuotteen alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Markkinoinniksi lasketaan tässä yhteydessä kaikki tuotetta koskeva kaupallinen viestintä, kuten mainonta, erilaiset myynninedistämiskeinot sekä hinnoittelu verkkokaupan tuotesivulla. 

“Verkkokauppojen kannalta näkyvin vaikutus on, että verkkokaupan on kerrottava tuotteen alin hinta edellisen 30 päivän aikana.”

Uudella säännöksellä halutaan välttää harhaanjohtavaa markkinointia tuotealennusten osalta ja tuoda lisää läpinäkyvyyttä hinnoitteluun kuluttajien näkökulmasta. 

Markkinointi voi olla harhaanjohtavaa esimerkiksi silloin, kun kaupan alennuskampanjoissa pidetään jatkuvasti samoja tuotteita, eikä kyseisiä tuotteita myydä käytännössä koskaan alennushintoja kalliimmilla hinnoilla. Näissä tapauksissa vertailuhintoina käytetään siis hintoja, joilla tuotetta ei ole tosiasiassa myyty.

Tuotteen alin hinta on ilmoitettava hinnanalennuksesta kertovien ilmaisujen yhteydessä alennusmyynneissä, loppuunmyynneissä, tarjousmarkkinoinnissa sekä silloin, kun hinta tai hinnanalennus ilmoitetaan euromääräisesti, prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti. 

Säännöksellä ei rajoiteta sellaisten hintojen laskua, joihin ei liity hinnanalennusta koskevaa ilmoitusta – ainoastaan siis niitä tilanteita, joissa on esitetty myyntiväitteitä alennushintoja koskien.

Alennuskampanjoiden 60 päivän sääntö

Korkeintaan 60 päivää kestävissä yhtäjaksoisissa alennuskampanjoissa verkkokaupan ei tarvitse päivittää alinta hintaa kampanjan aikana, vaikka tuotteen hinta laskisi kyseisenä ajanjaksona entisestään. Näissä tapauksissa viitehinnaksi on ilmoitettava alin hinta, jolla kyseistä tuotetta on markkinoitu 30 päivän aikana ennen ensimmäistä hinnanalennusta.

Mikäli markkinointikampanja kestää kauemmin kuin 60 päivää, kaupankäynnissä on sovellettava 30 päivän sääntöä, eli ilmoitettava tuotteen alin hinta edellisen 30 päivän ajalta.

60 päivän säännöstä johtuen verkkokaupassa kannattaa yleisesti ottaen hyödyntää alle kaksi kuukautta kestäviä kampanjoita, joissa vertailuhinta määräytyy ennen ensimmäistä hinnanalennusta voimassa olleen hinnan mukaan.

Omnibus-direktiivin vaikutukset MyCashflow-verkkokaupoissa

Omnibus-direktiivin vaatimukset korkeintaan 60 päivää kestävien alennuskampanjoiden osalta tuetaan automaattisesti MyCashflow’ssa, joten direktiivin voimaantulo ei aiheuta kauppiaalle toimenpiteitä näissä alennuskampanjoissa. Uudistus ei myöskään vaadi toimenpiteitä kaupan ulkoasuun. 

Verkkokaupassa julkaistavilla alennuskampanjoilla on jatkossa pakollisena tietona kampanjan aloitus- ja päättymispäivämäärät. Mikäli päättymispäivämäärää ei ole määritelty, se merkitään sille päivälle, kun kampanja päätetään.

Oikean vertailuhinnan mahdollistamiseksi verkkokaupassa on oltava saatavilla tuotteen hintahistoria, josta 30 päivän alin hinta voidaan laskea. Käytännössä MyCashflow-verkkokaupoissa ProductComparePrice-tagin toiminta ja tulostus on muuttunut niin, että siinä huomioidaan aiemmat kampanjat. Teknisesti vertailuhinta lasketaan kampanjadatasta.

Suosituksena on pitää kampanjat lyhyinä

MyCashflow-verkkokaupoissa näytettävä vertailuhinta huomioi automaattisesti aiemmissa kampanjoissa voimassa olleet hinnat. Mikäli tuote on ollut toisessa kampanjassa alennushinnalla edellisen 30 päivän aikana, se heijastuu tuotteen vertailuhintaan. 

Jos tuotteen hintaa alennetaan asteittain kampanjan aikana, vertailuhintana käytetään automaattisesti tuotteen alkuperäistä hintaa, eli hintaa ennen kyseisen kampanjan alkamista. Tämä käytäntö on voimassa kaikissa korkeintaan 60 päivää kestävissä kampanjoissa.

Yli 60 päivää kestävissä kampanjoissa vastuu säädöksen noudattamisesta jää verkkokauppiaalle. MyCashflow-verkkokauppoihin on kuitenkin tulossa ilmoitus, joka kertoo asiasta kauppiaalle yli 60 päivän mittaista kampanjaa luotaessa ja muissa relevanteissa yhteyksissä.

Suosituksena on, että verkkokauppojen kampanjat pidetään lyhyinä ja tehokkaina: 30 päivää on suositeltu maksimimitta peruskampanjoille ja 60 päivää sellaisille kampanjoille, joiden aikana tuotteiden hintaa lasketaan kampanjan aikana. Molempia kampanjatyyppejä käytettäessä Omnibus-direktiivin vaatimukset huomioidaan MyCashflow’ssa automaattisesti.

Kampanjoiden välissä on käytännössä pidettävä tuotetta myynnissä 30 päivää normaalilla hinnalla. Vastuu tästä on kuitenkin kauppiaalla, eikä tämän noudattamatta jättämistä estetä teknisesti. 

Tilanteet, joissa vertailuhinnan ilmoitusvelvollisuus ei ole voimassa

Omnibus-direktiivin edellyttämä alimman hinnan ilmoitusvelvollisuus alennushinnoittelun yhteydessä ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:

  • Palvelujen myynti
  • Tavaran ja palvelun yhteismarkkinointi, muutoin kuin tavaran hinnan osalta
  • Paljousalennukset, kuten esimerkiksi “kolme tuotetta viiden hinnalla.”
  • Kaupan päälle -tarjoukset, kuten “osta takki, saat hanskat kaupan päälle.”
  • Myyntihinnan vertaaminen kilpailijoiden hintoihin tai markkinoiden hintatasoon, esimerkiksi “Suomen halvin ostoskori.”
  • Tietylle kohderyhmälle suunnatut tarjoukset, kuten kohdennetut alennuskoodit tai kanta-asiakastarjoukset.
  • Nopeasti pilaantuvien, eli alle 30 päivää myyntikelpoisina säilyvien elintarvikkeiden myynti.

Lisätietoa Omnibus-direktiivistä:

Lue lisää aiheesta ja tutustu alennusmyyntien markkinoinnin tarkistuslistaan: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/alennusilmaisut-markkinoinnissa-versio-2023/

Lataa markkinointi­kalenteri maksutta!

Täytä lomakkeelle tietosi – saat markkinointikalenterin sähköpostiisi.

Tilaa opas

Uusimmat artikkelit

Perusta menestyvä verkkokauppa – kokeile 30 päivää maksutta

Aloita kokeilujakso ›Kysy lisää ›
"Toivon että tulevaisuudessa Tokoi eCommerce kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi alan erikoiskaupaksi, ja uskon että MyCashflow’n kanssa tämä tuleekin varmasti onnistumaan."
  • Vladimir Tokoi | Suojakalvotukku