Tuote­mainonnan palveluehdot

Voimassa 01.11.2019 alkaen.

Näitä erityisehtoja sovelletaan Pulse247 Oy:n (Toimittaja) ja palvelun tilanneen yrityksen (Asiakas) välisen sopimuksen mukaisesti tuotemainonnan palvelun tuottamisessa.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy tarjouksen tai sopimuksen suullisella, kirjallisella tai digitaalisella hyväksymisellä. Sopimuksen allekirjoitus ei ole sopimuksen syntymisen edellytys.

Tämä sopimus on lisäpalvelu MyCashflow-verkkokauppapalveluun, joka koskee sopimuksessa mainittua verkkokauppaympäristöä. MyCashflow'n käyttöehdot ovat osa tätä sopimusta. Mikäli MyCashflow Käyttöehtojen ja näiden palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

Mainosverkostot

Yleistä

Asiakas sitoutuu noudattamaan mainosverkoston käyttöehtoja, hyviä käytäntöjä ja toimimaan ohjeistuksen mukaan.

Toimittajalla on oikeus muuttaa kampanjoita tai niiden sisältöjä mainosverkostojen ohjeistuksen mukaisesti tai optimoida niiden sisältöä, kun se on asiakkaan etujen mukaista.

Palvelun toimittaminen edellyttää mainosverkoston käytäntöjen mukaiset ja toimivat web- ja mobiilisivut.

Asiakas sitoutuu informoimaan sivuston käyttäjiä henkilötietojen käsittelystä, evästeiden käytöstä ja muista kohdemarkkinan lainsäädännön mukaisesti ja pyytämään käyttäjältä suostumuksen kampanjoiden kohdentamiseksi.

Asiakas sitoutuu noudattamaan mainosverkoston ohjeistuksia ja sääntöjä henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvästä informoinnista.

Google mainostilit ja kampanjat

Käytetyt mainostilit perustetaan asiakkaan lukuun ja vain asiakkaan käyttöön. Asiakas saa käyttöoikeudet Google-mainostileihin.

Eri kieliversioille luodaan omat mainostilit mainosverkoston käytäntöjen mukaisesti.

Toimittajalla on hallinnoijan oikeudet asiakkaan mainostiliin. Käyttöoikeuden lakatessa toimittajalla on oikeus perua sopimus, mutta se ei muuta asiakkaan maksuvelvollisuutta.

Asiakas antaa toimittajalle valtuudet hallinnoida kampanjoita ja edustaa asiakasta yhteydenpidossa Googlen tukipalveluihin

Teknisen toimivuuden sekä sujuvien tukipalveluiden tarjoamiseksi Google Ads ja Google Kauppiaskeskus -tilien tulee olla Toimittajan hallinnoijan tilin alla. Liitos tehdään asennuksen yhteydessä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palveluiden toimitus hallinnointioikeuden päättyessä.

Maksut, veloitukset ja palautukset

Mediakustannusten ja palvelumaksun suoritus ennakkoon toimittajalle

Toimittaja laskuttaa etukäteen mainonnan kaikki kustannukset sisältäen mediabudjetin sekä palvelumaksut.

Toimittaja tallettaa mediabudjettia vastaavan summan Asiakkaan mainostilille, kun suoritus on saapunut Toimittajan tilille.

Mikäli tilin mediabudjettia ei kuluteta laskutuskauden aikana, jatketaan mainontaa kunnes budjetti on kulutettu, budjetti hyödynnetään mainostilin muissa kampanjoissa tai seuraavan laskutusjakson aikana.

Käyttämättä jätettyä budjettia ei palauteta.

Kampanjan näyttäminen loppuu mediabudjetin loppuessa.

Mediakustannusten suorittaminen mediayhtiölle ja palvelumaksun laskutus erikseen

Toimittaja laskuttaa palvelumaksun jälkikäteen kuukausittain toteutuneen kulutuksen mukaan, kun asiakas maksaa mediabudjetin suoraan mediayhtiölle.

Lasku sisältää erittelyn palvelumaksusta sekä kustannusperusteista.

Voimaantulo ja irtisanominen

Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelut tilapäisesti maksamattoman laskun, sopimusrikkomuksen tai mainosverkoston pyynnön perusteella.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus ja poistaa palvelut mikäli asiakas ei ole maksanut laskua 30 päivän kuluessa eräpäivästä. Sopimuksen purkamisesta huolimatta asiakas on velvollinen maksamaan sopimuksen kohteena olevat palvelumaksut.

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat palveluiden keskeytyksestä tai sulkemisesta asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

Immateriaalioikeudet

Asiakkaalla tulee olla oikeudet aineistoihin, joita käytetään mainoksissa ja web-sivuilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai kopioida Toimittajan palvelun avulla luotuja kampanjoita, tilejä tai sisältöjä tämän sopimuksen ulkopuoliselle toimijalle.

Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palvelut ovat käytettävissä MyCashflow verkkokaupan hallintatyökalussa.

Tukipalvelut

Toimittaja tarjoaa mainosverkostoon ja mainontaan liittyviä tukipalveluita, kuten käyttöönoton tukea, teknistä tukea ja neuvoja kauppiaalle.

Toimittajan tarjoamat tukipalvelut ovat veloituksettomia, mutta Toimittajalla on oikeus suhteuttaa tukipalveluiden määrä maksettuihin palvelumaksuihin.

Vastuut ja vastuunrajoitukset

Toimittaja ei takaa mainosten ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostossa.

Toimittaja ei takaa mainosten tuloksia.

Kaikissa tapauksissa Toimittajan vastuu rajoittuu kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan.

Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan MyCashflow'n Käyttöehtoja sekä Tietosuojaehtoja.