Pikastartti: Avaa MyCashflow-verkkokauppa työpajassa🔥  Lue lisää ›
Kaikki artikkelit
Kehittäminen
Julkaistu
16.8.2023
Tämä artikkeli on yli 4 vuotta vanha ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa.

Tuotearvostelujen vaikutus verkkokaupassa – parempi asiakaskokemus, enemmän myyntiä

Tuotearvostelut ovat erittäin tärkeä osa verkkokauppojen asiakaskokemusta ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden käyttäytymiseen ja ostopäätökseen. Tässä artikkelissa tarkastelemme tuotearvostelujen merkitystä ja kerromme, miten voit hyödyntää tuotearvosteluja verkkokaupan kehittämisessä, tuotevalikoiman parantamisessa ja myynnin edistämisessä.

Verkkokaupan asiakkaiden antamat tähtiarviot ja kirjoitetut tuotearvostelut tarjoavat muille verkkokauppasi kävijöille arvokasta tietoa tuotteistasi, auttavat heitä vertailemaan tuotteita ja tekemään muiden asiakkaiden kokemuksiin perustuvia ostopäätöksiä. 

Tuotearvostelujen voima perustuu ennen kaikkea luottamuksen vahvistumiseen kävijän kannalta: muilta asiakkailta kuultu rehellinen palaute on usein tuotekuvausta luotettavampaa tietoa, mikä helpottaa ostopäätöksen tekemistä. Seuraavaksi käymme läpi tärkeimpiä syitä siihen, miksi tuotearvosteluja kannattaa hyödyntää verkkokaupassa.

1. Tuotearvostelut lisäävät luottamusta tuotteita ja verkkokauppaa kohtaan

Kun asiakkaat selaavat verkkokaupan tuotevalikoimaa ja vertailevat tuotteita muiden verkkokauppojen tuotteisiin, he kaipaavat mahdollisimman kattavaa ja luotettavaa tietoa tuotteista. 

Tuotearvosteluilla on erittäin tärkeä rooli luottamuksen vahvistajina, sillä verkkokauppojen asiakkaat pitävät muiden asiakkaiden antamia arvioita ja kokemuksia luotettavampina kuin pelkkiä verkkokaupan tuotetietoja tai mainostekstejä. Lukemalla muiden asiakkaiden kokemuksia potentiaalinen ostaja haluaa varmistua tuotteen laadukkuudesta ja luvattujen asioiden todenmukaisuudesta.

Baymardin tutkimuksen mukaan tuotearvostelut ovat kriittisen tärkeitä vahvistaessaan kuluttajan luottamusta tuotteen soveltuvuuteen, sillä jopa 95 % testeihin osallistuneista käyttäjistä luotti arvosteluihin etsiessään lisätietoa tuotteesta – osa käyttäjistä jopa ohitti kaupan antamat tuotetiedot priorisoidessaan tuotearvosteluja. Baymardin mukaan tuotearvostelut vaikuttavat ylipäätään päätökseen tilata tuote mieluummin verkosta kuin ostaa se myymälästä: lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi suosivansa verkkokauppoja nimenomaan tuotearvostelujen lukemisen vuoksi.

Kävijät tietävät kaupan haluavan tehdä mahdollisimman paljon myyntiä ja kertovan tuotteista mahdollisimman positiivisessa valossa. Tälle vastapainona he haluavat kuulla myös muiden käyttäjien rehellisen mielipiteen, mistä johtuen tuotearvostelut ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi nykyaikaista verkkokaupankäyntiä.

Verkkokaupan myynnin kannalta positiiviset arvostelut ja tähtiarviot toimivat ikään kuin sosiaalisena todisteena (engl. social proof) tuotteen laadukkuudesta ja auttavat siten asiakkaita luottamaan tuotteeseen sekä tuotteita myyvään yritykseen – mikä puolestaan voi rohkaista ostamaan tuotteen. Kun tuote on suosittu asiakkaiden keskuudessa, se vetää magneetin lailla lisää kiinnostusta, koska muiden kuluttajien toiminta ohjaa tehokkaasti yksilön omaa käyttäytymistä.

Tuotearvosteluita luetaan erityisen tarkasti silloin, kun asiakas tilaa verkkokaupasta ensimmäisen kerran, sillä muiden kokemukset auttavat vahvistamaan luottamusta uutta verkkokauppaa kohtaan. Laadukkaat arvostelut voivat myös lisätä uskollisuutta verkkokauppaa kohtaan ja siten vahvistaa asiakassuhdetta.

2. Tuotearvosteluista saatavat lisätiedot helpottavat päätöksentekoa

Tuotearvostelut tarjoavat verkkokaupan asiakkaille arvokasta lisäinformaatiota, joka ei välttämättä tule ilmi pelkistä tuotetiedoista. Muita asiakkailta kuultu palaute saattaa antaa olennaista tietoa esimerkiksi tuotteen laadusta, materiaalista, soveltuvuudesta tai muista konkreettisista ominaisuuksista.

Muiden käyttäjien jättämät arvostelut ja konkreettiset käyttökokemukset voivat myös vastata sellaisiin kysymyksiin, joita asiakkailla voi olla kyseisestä tuotteesta – mikä puolestaan vähentää epävarmuutta ja lisää ostohalukkuutta. Näin tuotearvostelusta saatavat lisätiedot auttavat kävijöitä tekemään paremman päätöksen tuotevalikoimaa selatessaan. 

Positiivisten tuotearvostelujen lisäksi negatiiviset arvostelut auttavat ostopäätöksen tekemisessä, sillä ne välittävät rehellistä palautetta ja auttavat kävijöitä tekemään parempia ostopäätöksiä. Siten ne voivat auttaa välttämään mahdollisilta pettymyksiä ja tekevät jo etukäteen selväksi, jos tuote ei todellisuudessa vastaa heidän tarpeitaan. 

3. Tuotearvostelut vaikuttavat positiivisesti hakukonenäkyvyyteen

Tuotearviointien yksi positiivinen vaikutus on parempi hakukonenäkyvyys, mikä auttaa saamaan kauppaasi enemmän kävijöitä esimerkiksi Googlesta. MyCashflow’n Tuotearvostelut mahdollistavat arviointien keskiarvon ja määrän näyttämisen hakukoneissa, mikä kiinnittää käyttäjien huomion positiivisella tavalla hakukonetuloksissa ja houkuttaa klikkaamaan – kuten tästäkin esimerkistä näkee.

4. Muiden asiakkaiden suositukset parantavat verkkokaupan konversiota

Tuotearvostelut voivat parantaa verkkokaupan konversiota, eli saada sivuston vierailijat ostamaan suuremmalla todennäköisyydellä. Tämä johtuu siitä, että tuotteen saamat positiiviset arvostelut tekevät siitä entistä houkuttelevamman, mikä voi johtaa lisääntyvään myyntiin ja parempaan kannattavuuteen. 

Etenkin tuotteen saamat positiiviset arviot ja sanalliset palautteet lisäävät todennäköisyyttä sille, että kävijä todella tekee ostopäätöksen. Kun muiden asiakkaiden kokemukset ovat linjassa tuotekuvauksen kanssa, se vahvistaa erityisen tehokkaasti vaikutelmaa tuotteen laadukkuudesta. Mitä enemmän suosituksia, sitä enemmän kauppaa.

5. Tuotearvostelut auttavat kehittämään tuotevalikoimaa ja asiakaspalvelua

Tuotearvosteluista saadun palautteen avulla verkkokauppa voi kehittää tuotevalikoimansa laatua, saada arvokasta tietoa tuotekuvausten ja -kuvien kehittämiseen ja vähentää samalla tuotepalautusten määrää. Niiden avulla verkkokauppa saa mahdollisimman rehellistä palautetta asiakkailta, kuulee heidän toiveitaan ja ideoitaan ja saa tietoa siitä, mihin tuotteisiin asiakkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä ja mitkä tuotteet eivät puolestaan ole vastanneet odotuksia.

Negatiivisten tuotearvostelujen yhtenä positiivisena vaikutuksena verkkokaupan tuotearviot tuntuvat kävijästä entistä aidommilta. Kun arvosteluissa on mukana sekä positiivisia että negatiivisia palautteita, kävijä voi luottaa niihin entistä paremmin – ilman vaikutelmaa siitä, että arvosteluja olisi sensuroitu tai väärennetty.

Vaikka jokin tuote saisi muita huonompia arvioita, sitä ei välttämättä tarvitse poistaa kokonaan tuotevalikoimasta. Jo tuotekuvauksen muuttaminen ja virheellisten tietojen oikaiseminen voi itsessään vähentää mahdollisia pettymyksiä ja siten negatiivisia tuotearvosteluja. 

Näin ollen myös mahdollisilla negatiivisilla arvosteluilla voi olla pitkällä tähtäimellä positiivinen vaikutus, sillä ne antavat mahdollisuuden parantaa tuotevalikoimaa, pienentää palautusten määrää, reagoida asiakkaiden mahdollisiin ongelmiin ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakkaille. 

6. Tuotearvostelujen jättämisellä voi olla sitouttava vaikutus asiakkaaseen

Verkkokauppojen asiakkaat, jotka ovat antaneet tuotearvosteluja, saattavat tuntea vahvempaa sitoutuneisuutta kauppaa kohtaan, koska heitä kuunnellaan ja heidän kokemuksillaan on aidosti vaikutusta muiden asiakkaiden päätöksiin. 

Tämänkaltainen vuorovaikutus vahvistaa helposti asiakkaan sitoutuneisuutta verkkokauppaa kohtaan ja voi johtaa suurempaan asiakasuskollisuuteen ja sitä kautta toistuviin ostoihin. Tästäkin syystä on fiksua kannustaa asiakkaita antamaan tuotearvosteluita ostamistaan tuotteista.

Ota tuotearvostelut käyttöön MyCashflow-verkkokaupassa

MyCashflow’n uuden Tuotearvostelut-ominaisuuden avulla keräät ja esittelet tuotteen tilanneiden asiakkaiden tuotearvioita sekä tekstimuotoisia tuotearvosteluja.  

Tuotearvostelujen ominaisuudet MyCashflow-verkkokaupassa:

  • Automaattiset tuotearvostelupyynnöt tilanneille asiakkaille halutulla viiveellä tuotteen ostamisesta
  • Tähtiarviot (1-5) ja tekstimuotoinen arvostelu 
  • Vahvistettu ostaja -merkintä tilanneiden asiakkaiden arvosteluille. Näin ominaisuus vastaa uuden kuluttajansuojalain vaatimusta varmistaa tuotearvostelujen todenmukaisuus. 
  • Saat asiakkaiden arvostelut moderoitavaksi ennen julkaisua, jotta voit varmistua verkkokaupassasi esitettyjen tekstimuotoisten tuotearvostelujen asiallisuudesta ja hyödyllisyydestä.
  • Arvostelujen keskiarvon ja määrän näyttäminen hakukoneissa 
  • Valmis tuki tuotearvostelujen esittämiseen oletusteeman tuotesivuilla. Helppo lisätä myös muokattuun teemaan 

Tuotearvostelut on MyCashflow'n lisämaksullinen ominaisuus, joka on saatavilla kaikkiin maksullisiin MyCashflow-palvelupaketteihin. Voit tilata ominaisuuden käyttöösi verkkokauppasi hallinnassa (Tuotteet->Tuotearvostelut)

Laajennuksen käyttöönoton yhteydessä arvostelupyyntöjä on mahdollista lähettää takautuvasti aiemmin ostaneille asiakkaille. Asiakaspalvelutiimimme auttaa tämän kanssa – kysy lisää!

Lue lisää MyCashflow’n tuotearvosteluista.

Lopuksi

Kuten tässä artikkelissa on tullut ilmi, tuotearvostelut ovat erittäin hyödyllinen työkalu verkkokaupoille, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden käyttäytymiseen ja ostopäätöksen tekemiseen. Ne vahvistavat kävijöiden luottamusta tuotteita ja koko verkkokauppaa kohtaan, parantavat hakukonenäkyvyyttä, tarjoavat arvokasta lisätietoa, kasvattavat asiakasuskollisuutta ja parantavat konversiota.

Sen sijaan tuotearvostelujen puute voi helposti lisätä epävarmuutta ostamista kohtaan ja pahimmillaan ohjata kävijän kilpailevaan verkkokauppaan, jossa kävijä saa tuotearvostelujen avulla arvokasta lisätietoa ja käyttäjäkokemuksia oman ostopäätöksensä tueksi.

Siksi suosittelemmekin hyödyntämään tuotearvosteluja MyCashflow-verkkokaupassa – näin voit ansaita lisää sitoutuneita ja tyytyväisiä asiakkaita.

Hyödynnä tuotearvostelut MyCashflow-verkkokaupassa.

Lataa markkinointi­kalenteri maksutta!

Täytä lomakkeelle tietosi – saat markkinointikalenterin sähköpostiisi.

Tilaa opas

Uusimmat artikkelit

Perusta menestyvä verkkokauppa – kokeile 30 päivää maksutta

Aloita kokeilujakso ›Kysy lisää ›
"Toivon että tulevaisuudessa Tokoi eCommerce kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi alan erikoiskaupaksi, ja uskon että MyCashflow’n kanssa tämä tuleekin varmasti onnistumaan."
  • Vladimir Tokoi | Suojakalvotukku