Uusi verkkokauppalaki tulee voimaan 13.6.2014

Yhtenäinen kuluttajansuoja EU-alueelle

Verkkokauppankäyntiä EU-alueella yhtenäistävä uudistettu verkkokauppalaki astuu voimaan perjantaina 13. kesäkuuta 2014. Mikä muuttuu ja miten varautua muutokseen?

Uudistettu verkkokauppalaki perustuu EU-direktiiviin, jonka tarkoitus on taata yhdenmukainen suoja EU-alueen kuluttajille. Nyt voimaan tulevan lain tärkeimmät muutokset liittyvät kuluttajansuojaan ja elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuuteen. Tässä artikkelissa kerrotaan pääpiirteittän uuden lain vaatimista muutoksista.

Lisätietoa ja tarkemman ohjeistuksen lain vaatimista muutoksista löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston 6.6.2014 julkaisemasta Verkkokauppa ja muu etämyynti-linjauksesta. Suosittelemme tutustumaan kyseiseen kuluttaja-asiamiehen linjaukseen ja tekemään tarvittavat muutokset oman verkkokauppasi tarjoamiin tietoihin ja käytäntöihin ennen lain voimaan tuloa 13.6.2014.

MyCashflow-verkkokauppojen hallintatyökaluun lisätään ohjelmistopäivityksen yhteydessä PDF-muotoinen palautuslomake, jonka voi tulostaa lähetysten mukaan kuittien ja muiden dokumenttien tapaan. Lomake on verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden saatavilla jatkossa myös asiakkaan Oma tili -sivulta.

14 päivän palautusoikeus laajenee koko EU:n alueelle

Suomen kuluttajansuojalaista tuttu 14 päivän yleinen palautusoikeus laajenee koko EU:n alueelle. Palautusaika alkaa siitä hetkestä, kun asiakas vastaanottaa tuotteen fyysisesti.

Jos kuluttajalle ei ole annettu ennakkotietojen yhteydessä tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa asian tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai kyseiset tiedot.

Jos kauppias ei tarjoa tietoa peruutusoikeudesta, voi peruutusoikeus olla 14 päivän sijaan jopa 12 kuukautta.

Digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus on rajoitettu

Digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeutta on rajoitettu, kun digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Rajoitettu peruuttamisoikeus myös jo aloitetussa palvelusuorituksessa

Peruuttamisoikeutta on rajoitettu eräissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu kuluttajan suostumuksella, mutta sitä ei ole vielä viety loppuun. Tällöin kuluttajan tulee kuitenkin korvata suoritus siltä osin kuin se on täytetty.

Tavaran käyttöönotto ei poista peruuttamisoikeutta – kuluttaja vastaa arvon alentumisesta

Kuluttajalla on myös oikeus tutustua tavaraan samaan tapaan kuin myymälässä. Jos kuluttaja kuitenkin huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ottaa tavaran käyttöönsä, ei hän menetä peruuttamisoikeutta, mutta vastaa tavaran arvon alentumisesta. Jos tavara on tullut sen käyttämisen johdosta myyntikelvottomaksi, kuluttaja vastaa tavarasta koko sen arvolla.

Kuluttajan ilmoitettava erikseen palautuksesta – kaupan tarjottava peruuttamislomake

Kuluttajan on erikseen ilmoitettava tilauksen peruutuksesta myyjälle. Tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei siis enää riitä tilauksen peruutukseen. Kaupan on puolestaan tarjottava kuluttajalle selkeät peruuttamisohjeet sekä peruuttamislomake joko sähköpostitse tai tavaran mukana. Sähköisen peruutusilmoituksen vastaanottamisesta on viipymättä lähetettävä kuittaus kuluttajalle esimerkiksi sähköpostitse.

Tuotteen ostosumma on hyvitettävä postikuluineen (edullisimman vakiotoimitustavan mukaan) 14 päivän sisällä peruutusilmoituksen vastaanottamisesta ja tavaran palautuksesta. Maksusuoritus on palautettava ensisijaisesti samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt. Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia.

Palautukset voi siirtää asiakkaiden maksettaviksi myös Suomessa

Lakimuutoksen myötä verkkokauppias voi myös Suomessa halutessaan muuttaa palautukset asiakkailleen maksullisiksi. Käytäntö on tuttu monista eurooppalaisista verkkokaupoista, joissa tuotteen palautuskustannukset lankeavat asiakkaalle, jos kauppias ei erikseen ole tarjonnut esimerkiksi ilmaisia toimituksia ja palautuksia. Moni verkkokauppa niin Euroopassa kuin Suomessakin tarjoaa kuitenkin asiakkailleen ilmaiset palautukset markkinointitarkoituksessa. Palautusten maksullisuudesta on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti ennen tilausta. Samassa yhteydessä on ilmoitettava myös palautuksen arvioidut enimmäiskulut.

Jos kuluttaja ei ole saanut tietoa esimerkiksi palautuskustannuksista etukäteen, ei kuluttaja ole velvollinen niistä vastaamaan.

Verkkokaupan tarjottava entistä kattavammin tietoa

Lakimuutos lisää verkkokaupan tiedonantovelvollisuutta, ja yksinkertaistaen voisi sanoa, että jos tietoa ei ollut asiakkaan saatavilla tarpeeksi selkeästi ennen tilauksen tekoa, asia katsotaan kuluttajan hyväksi.

Kuluttajalle tulee antaa yrityksen nimen, sijaintipaikan osoitteen ja puhelinnumeron lisäksi kattavat ennakkotiedot ostamiseen, maksutapoihin, toimituksiin ja peruutuskäytäntöihin liittyen.

Digitaalisesta aineistosta on ilmoitettava aiempaa tarkemmin tieto digitaalisen sisällön toimivuudesta, esimerkiksi tekniset rajoitukset kuten suojaus tai aluekoodaus, ja yhteensopivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa.

Uudistuksen myötä elinkeinonharjoittaja saa käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen hinta tai Viestintäviraston vuosittain julkaisema ns. laskennallinen perushinta.

Asiakkaalta ei jatkossa voi veloittaa myöskään maksutavan käytöstä enempää kuin mitä kuluja kauppiaalle syntyy kyseisen maksutavan tarjoamisesta.

Lähteet ja lisätietoa