Tietoa verkkokaupankäynnin aloittamisesta

Verkkokaupan perustaminen

Menestyvän verkkokaupan perustaminen alkaa hyvästä suunnitelmasta.

Tällä sivulla kerromme, mitä kaikkea oman verkkokaupan perustamisessa kannattaa ottaa huomioon – aina verkkokauppa-alustan vertailusta kaupankäynnin kehittämiseen saakka.

Verkkokauppaa perustamassa -kuvankaappaus MyCashflow'n esittelyvideosta

1. Verkkokauppa-alustan valinta – ohjelmisto vai palvelu?

Sopivan verkkokauppa-alustan valinta riippuu kauppaa harkitsevan yrityksen omista tarpeista ja resursseista.

Verkkokauppaa perustaessa on syytä miettiä, halutaanko ohjelmistoa ylläpitää itse vai luotetaanko mieluummin valmiiksi ylläpidettyyn palveluun.

Omalle palvelimelle asennettava verkkokauppaohjelma vaatii teknistä osaamista esimerkiksi asennuksen ja tietoturvapäivitysten osalta. Toisaalta omalle palvelimelle asennettavaan ohjelmistoon voi tarvittaessa tehdä suuriakin räätälöintejä.

Ylläpidetty palvelu on selkeästi helpompi ratkaisu varsinkin nettikauppaa aloittavalle yritykselle, sillä tällöin yritys voi keskittyä oman kauppansa ja yrityksensä kehittämiseen teknisten murheiden sijaan. Myös ylläpidetyissä palveluissa voi olla mahdollista siirtää kauppa omalle dedikoidulle palvelimelle kaupankäynnin kasvaessa.

Verkkokauppiaiden kokemuksia lueskellessa ja ohjelmistoja vertailtaessa kannattaa ottaa huomioon myös laajennusmahdollisuudet ja esimerkiksi palveluun saatavilla olevat lisäpalvelut, ettei valittu ratkaisu käy heti pieneksi. Ylläpidettyjä palveluja vertailtaessa on huomioitava lisäksi ohjelmiston kehitys ja ominaisuuksien sopivuus omiin tarpeisiin.

Vertailussa kannattaa selvittää myös, mihin ulkoisiin palveluihin verkkokauppaohjelmisto on integroitu, ja onko palveluun mahdollista tarvittaessa rakentaa omia, räätälöityjä integraatioita. Myös ulkoasun muokkaamiseen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset on syytä olla tiedossa ennen palvelun valintaa.

Vaikka uskottavan ja laadukkaan ulkoasun toteutus vaatiikin usein ulkopuolista ammattitaitoa, on hyvä varmistaa, että ulkoasuratkaisu on riittävän monipuolinen ja mahdollistaa sekä nykyiset tarpeet että tulevaisuuden suunnitelmat.

Verkkokaupan perustamisessa ensimmäinen asia on itselle soveltuvan alustan valinta

MyCashflow on täysin ylläpidetty verkkokauppapalvelu, jossa ohjelmistopäivitykset otetaan käyttöön automaattisesti ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. Päivitykset tuovat mukanaan uusia palveluja, ominaisuuksia ja toimintoja sekä parannuksia kaupan toimintavarmuuteen, suorituskykyyn ja tietoturvaan. Ohjelmisto sisältää myös lukuisia valmiita integraatioita eri palveluihin sekä WebHooks- ja API-laajennukset, joiden avulla verkkokaupan voi yhdistää muihin järjestelmiin.

2. Budjetointi – verkkokaupan perustamisen kustannukset

Verkkokaupan perustaminen ja ylläpitäminen ovat kulurakenteeltaan hyvin erityyppistä toimintaa, ja vaativat myös erilaista osaamista ja ostopalveluita.

Aloittavan kauppiaan suurimmat kustannukset muodostuvat kaupan rakentamisesta, markkinoinnista ja henkilöstökuluista. Lisäksi varastointi sitoo jatkuvasti pääomaa.

Ajan mittaan kasvava varasto, lisääntyvä markkinointi ja työntekijöiden palkat muodostavatkin merkittävimmät kuluerät.

Lisäksi kustannuksia aiheuttavat mm. ohjelmiston käyttömaksut, verkkotunnuksen ja ssl-sertifikaatin vuosimaksut, toimitilojen vuokrat, sekä nippu pakollisia jokaista yritystä koskettavia kuluja kuten vakuutukset, kirjanpito ja niin edelleen.

Olemassa olevien yritysten on hyvä huomata, ettei verkkokauppa myyntikanavana itsessään rasita paljoa kulurakennetta, vaan suurimmat kuluerät ovat samoja, jotka syntyvät kanavasta riippumatta.

Verkkokaupan perustamisen kustannukset

Verkkokaupan perustamisessa välittömiä kustannuksia syntyy luonnollisesti ohjelmiston hankinnasta ja käyttöönotosta.

Muita ns. pakollisia kuluja syntyy myös valittujen maksutapojen käytöstä sekä toimituksista – nämä ovat tosin muuttuvia kustannuksia, jotka on usein tapana sisällyttää tuotteen myyntihintaan.

Yksilöllisen ulkoasun suunnittelun hinta on usein kaupan perustamisessa suurin kuluerä, mutta brändin rakennuksen kannalta personoitu ulkoasu on kenties tärkein yksittäinen asia menestyvän nettikaupan rakentamisessa.

MyCashflow'n palvelupaketit soveltuvat moneen tarpeeseen – pienen valikoiman pikkuputiikeista aina suurempiin kansainvälisiin kauppohin saakka. Palvelu on kuukausiveloitteinen, hinta alkaen 49 €/kk + alv. MyCashflow-verkkokaupan hallintaa pääsee tutustumaan ilmaisen MyCashflow Free -paketin avulla. Kaikissa paketeissa on ilmainen 30 päivän kokeilujakso. Lisäpalvelut kattavat mm. verkkotunnukset, ssl-sertifikaatit ja sähköpostilaatikot omalla domainilla.

3. Verkkokaupan ulkoasu – kaiken kattava responsiivisuus

Verkkosivuston vierailijat luovat ensivaikutelman kaupasta sen ulkoasun perusteella. Selkeä rakenne ja visuaalinen hierarkia tekevät verkkokaupassa asioimisesta sujuvaa ja miellyttävää.

Kaupassa on nykyisin yhä enenevissä määrin pystyttävä asioimaan myös mobiililaitteilla, joten selaajan laitteen näyttökokoon mukautuva, responsiivinen ulkoasu on suositeltavin ratkaisu. Kun kaupan ulkoasu on responsiivinen, ei ole tarvetta ylläpitää samanaikaisesti erillistä mobiiliversiota.

Responsiivinen ulkoasu helpottaa asioimista puhelimella esimerkiksi hieman yksinkertaisemman näkymän ja suurempien painikkeiden ansiosta. Mobiililaitteella käytettäessä mm. kaupan sisäinen hakutoiminto korostuu, sillä kaupan tuoteryhmien selaaminen on pienellä näytöllä hankalampaa.

Joissakin ohjelmistoissa on mahdollista jonkin verran vaikuttaa kaupan ulkoasuun esimerkiksi ohjelman itsensä sisältämällä WYSIWYG-editorilla, mutta nämä ovat usein toiminnoiltaan niin rajallisia, ettei niillä pärjää fonttien ja värien vaihtamista pidemmälle.

Ammattilaisen suunnittelema ja toteuttama ulkoasu on investointi pitkälle tulevaisuuteen.

Laadukas ammattilaisen rakentama ulkoasu paitsi parantaa nettikaupan luotettavuutta myös tekee kaupassa asioimisesta sujuvaa ja ostamisesta helpompaa.

Asiansa osaava ulkoasun suunnittelija osaa ottaa huomioon myös mm. hakukonenäkyvyyden ja ulkoasupäätösten vaikutukset myyntiin.

MyCashflow-verkkokaupan ulkoasun suunnittelu

MyCashflow-verkkokaupan ulkoasu perustuu kulloinkin käytössä olevaan teemaan. Jokaisen kaupan mukana toimitetaan responsiivinen oletusteema, joka päivittyy automaattisesti uusien ominaisuuksien myötä. Oman laadukkaan valmisteeman voi hankkia myös MyCashflow'n virallisesta Teemakaupasta. Yksilöllisen ulkoasun voi puolestaan tilata suoraan MyCashflow'lta – toteutamme paitsi kokonaisia verkkokaupan ulkoasun uudistuksia myös pienempiä teemamuutoksia oman projektituotantomme kautta.

4. Sisällöntuotanto – tuotetiedoilla näkyvyyttä

Tuotetiedot ja -kuvat ovat suuressa roolissa kaupan myynnin kannalta. Tarpeeksi suuret tuotekuvat ja kuvailevat tuotetiedot auttavat ostopäätöksen tekemisessä. Kattavilla ohjeilla – samoin kuin selkeillä tilaus- ja toimitusehdoilla – hälvennetään epävarmuutta ja rakennetaan luottamusta.

Hyvä tuotekuvaus tarjoaa monipuolista tietoa tuotteen hankintaa harkitsevalle. Tuotteen perusominaisuuksien lisäksi tuotekuvauksessa kannattaa tuoda esiin esimerkiksi tuotteen erilaiset käyttötarkoitukset ja varsinkin tuotteen hyödyt asiakkaalle.

Tuotekuvauksia ei kannata kopioida esimerkiksi valmistajan sivulta, sillä nämä tekstit ovat usein tylsiä teknisten ominaisuuksien listauksia. Lisäksi, hakukoneet tulkitsevat kopioidun tuotekuvauksen tuplasisällöksi, jolloin sivusi jää armotta suurempien ja tunnetumpien verkkosivujen jalkoihin hakutuloksissa.

Hakukoneita houkuttelevat relevantit avainsanat ovat tekstissä tärkeitä, mutta pidä mielessä, että tekstien todellinen kohderyhmä muodostuu kaupassa vierailevista potentiaalisista asiakkaista. Kirjoita siis tekstisi aina ihmisille koneiden sijaan.

Laadukkaat tuotekuvat herättävät kiinnostusta ja kertovat tuotteesta usein pitkääkin tekstiä enemmän. Tuotekuvissa voidaan näyttää tuotteen yksityiskohtia, esitellä eri käyttötarkoituksia ja -ympäristöistöjä ja luoda tunnelmia, joita tuotteen halutaan katsojassa herättävän.

Kuvat kannattaa optimoida nettikäyttöön sopiviksi, sillä liian suuret kuvatiedostot hidastavat tarpeettomasti sivulatauksia. Latausaikaa voi nopeuttaa myös luomalla yksittäisestä kuvasta useampia eri kokoisia versioita käyttötarpeen mukaan. Nykyaikainen verkkokauppaohjelmisto optimoi tuotekuvaversiot automaattisesti.

Verkkokauppaa perustamassa - kuvankaappaus MyCashflow-verkkokauppaohjlemiston esittelyvideolta

MyCashflow'ssa kaupan tuotetietoja voi hallita monipuolisesti. Ohjelmisto sisältää monia automatisoituja toimintoja, jotka helpottavat arjen rutiineja. Mm. osoitekortit voi tulostaa valmiiksi täytettyinä suoraan kaupan hallinnasta ja käyttäjän lisäämästä tuotekuvasta luodaan automaattisesti eri kokoversiot käytettäväksi eri yhteyksissä.

5. Verkkokaupan myynnin edistäminen

Myynnin edistäminen on melko epämääräinen termi, jolla tarkoitetaan yleensä melkeinpä kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä myynnin lisäämiseksi.

Verkkokaupassa myynnin edistämisenä voidaan pitää kaupan sisäisiä markkinointi- ja kehitystoimia, joilla parannetaan sivuston käytettävyyttä ja helpotetaan ostamista.

Ristiinmyynnillä tarkoitetaan tuotteiden linkittämistä toisiinsa esimerkiksi siten, että asiakkaan poimittua tietyn tuotteen ostoskoriinsa, hänelle suositellaan tuotteeseen liittyviä lisätarvikkeita tai tuotteita, joita muut asiakkaat ovat kyseisen tuotteen lisäksi ostaneet.

Tuotteiden selaamisen yhteydessä voidaan esiin nostaa myös tuoteryhmän suosituimpia tuotteita, ja helpottaa näin asiakkaan valintaa.

Tilauksen keskimääräisen arvon seuraaminen on yksi markkinoinnin mittareista. Tilausten arvoja voidaan pyrkiä nostamaan myynnin edistämisen keinoin esimerkiksi tarjoamalla esimerkiksi ilmaiset toimitukset tietyn rajan ylittyessä.

Kaupan sisäinen hakutoiminto on tärkeä elementti ostamisen helpottamisessa. Nykyaikainen älykäs hakutoiminto ymmärtää kirjoitusvirheet ja synonyymit, ja tyhjien hakutulossivujen sijaan kannattaa kävijälle esitellä vaikkapa suosituimpia tuotteita.

Mikään ei korvaa henkilökohtaista palvelua, ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa jatkuvasti myös nettikaupankäynnissä. Palveluun kannattaa panostaa, olipa kanavana sähköposti, puhelin tai chat. Nopeat, ystävälliset ja kattavat vastaukset lisäävät luottamusta ja hyvä palvelu kuuluu kauas.

Asiakkaiden kokemuksia kannattaa kuunnella, sillä nettikaupan kehittäminen ja kokemusten parantaminen näkyy myynnissä.

Verkkokaupan myynninedistäminen

MyCashflow'ssa on lukuisia sisäänrakennettuja ominaisuuksia myynnin edistämiseen, kuten ristiinmyynnit, sisäiset bannerit, alennus- ja kampanjatyökalut sekä älykäs hakukone, joka ymmärtää asiakkaitasi ja tehostaa kauppasi myyntiä.

6. Markkinointi – asiakkaiden sitouttaminen

Kaupan perustamisen jälkeen on alkuvaiheen markkinointisuunnitelmissa syytä huomioida oman yleisön rakentaminen erilaisten kampanjoiden avulla, ja tämän asiakaskunnan sitouttaminen.

Kanta-asiakkuuden huomiointi alusta alkaen auttaa luomaan kestävän asiakasryhmän, ja luo pohjaa toiminnan jatkuvuudelle ja verkkokaupan kasvulle.

Markkinoinnissa voidaan hyödyntää – ohjelmiston markkinointiominaisuuksista riippuen – kauppa-alustan omia sisäänrakennettuja ratkaisuja, jolloin tieto liikkuu saumattomasti ja markkinoinnin toimenpiteiden tuloksia voidaan tarkastella ohjelmiston tuottamien raporttien kautta.

Kävijämäärän kehittämisessä hakukoneoptimointi ja hakusanamarkkinointi on avainroolissa, sillä valtaosa sivuston kävijöistä tullee alkuvaiheessa hakukoneiden kautta, eritoten, jos kaupan verkkotunnus ei ole ennestään kohderyhmälle tuttu.

Sosiaalinen media on toimiva markkinointikanava kaupan lanseerausvaiheessa, sillä samalla kun kasvatetaan tunnettuutta, voidaan kerätä yleisöä tulevia markkinointitoimia varten. Sosiaalisessa mediassa aiemmin tuntematon toimija hyötyy myös fanien suositteluista.

Avajaistarjouksen tai muun houkuttimen merkitystä lanseerauksen onnistumisessa ei voi liiaksi korostaa.

Nettikaupan markkinointiin soveltuvat hyvin kaikki digimarkkinoinnin keinot, hakusanamainonnasta sähköpostimarkkinointiin, mutta perinteisempiäkään markkinointikanavia ei kannata tyystin unohtaa.

Markkinoinnissa voi hyödyntää myös pitkälti automatisoituja kolmansien osapuolten palveluja, joilla kaupan tarjonta saadaan esimerkiksi hintavertailupalveluihin.

Verkkokaupan markkinointi

MyCashflow sisältää laajan kattauksen verkkokaupan markkinointipalveluja, kuten hintavertailupalveluja, affiliatemarkkinointipalveluja ja luonnollisesti sosiaalisen median palveluja käyttövalmiina laajennuksina. Sisäänrakennettuihin ominaisuuksiin kuuluvat mm. kieli- ja kauppaversiot jopa 16 eri kielellä sekä sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi suoraan kaupan hallinnasta. Valmiin Zapier-laajennuksen avulla voit kytkeä MyCashflow-verkkokauppasi yli 1000 eri palveluun.

7. Kehittäminen – rutiinien automatisointi

Kauppasivuston kävijäseuranta tuottaa jatkuvasti reaaliaikaista tietoa verkkokaupan kävijöiden toiminnasta. Toimenpiteet kannattaakin perustaa "mutun" sijaan juuri analytiikasta saatavaan faktuaaliseen tietoon, jolloin tehtyjen muutosten vaikutuksia voidaan seurata ja mitata.

Tärkeitä mittareita ovat kävijämäärän lisäksi esimerkiksi konversioprosentti ja tilauksen keskimääräinen arvo. Analytiikasta saatava tieto on erittäin monipuolista, ja sen hyödyntämisen tulisi olla kaiken kehittämisen pohjalla.

Tietoa ja mielipiteitä oman verkkokaupan nykytilasta voi kerätä myös asiakaskyselyin ja -palauttein.

Sisällön kehittämisessä voi hyödyntää erilaisia A/B-testauspalveluita, joilla voi testata vaikkapa yksittäisen elementin tai tekstin muutoksen vaikutusta alkuperäiseen.

Kaupankäynnin kasvaessa erinäiset rutiinitehtävät vievät yhä enemmän aikaa kaupan kehittämisestä, markkinoinnista ja muusta toiminnasta. Aikaa vievät toistuvat tehtävät esimerkiksi taloushallinnon ja varastonhallinnan osalta voidaan automatisoida yhdistämällä kauppa yrityksen käyttämiin muihin järjestelmiin erilaisten integraatioiden avulla.

Automatisoinnin mahdollisuus riippuu käytetävän verkkokauppaohjelmiston ja yhdistettävän ohjelmiston rajapinnoista.

Integraatiotarkoituksiin käytettävästä ohjelmistosta tulisi löytyä tarpeeksi kattava API-rajapinta, joka mahdollistaa kaupan tietojen päivittämisen automaattisesti ohjelmistojen välillä.

Verkkokaupan perustaminen on vasta ensimmäinen askel – verkkokauppaa on kehitettävä jatkuvasti

MyCashflow'n monipuoliset raportit yhdessä kävijäseurantapalvelujen kanssa helpottavat verkkokaupan kehittämistä. Kattavat Webhooks- ja API-rajapinnat mahdollistavat myös yksilöllisten integraatioiden rakentamisen, jotka automatisoivat rutiineja ja säästävät aikaa tärkeämpiin tehtäviin.

Kokeile nyt jopa 30 päivää maksutta – aloita jo tänään!

Valitse mikä tahansa palvelupaketti ja kokeile MyCashflow-verkkokauppapalvelua maksutta nyt jopa 30 päivän ajan! Voit vaihtaa pakettia tarpeidesi mukaan tai perua tilauksesi koska tahansa.

Valitse palvelupaketti ›