Kaikki blogit
Markkinointi
Julkaistu
26.5.2021

Verkkokaupan hakukoneoptimointi: paranna verkkokaupan näkyvyyttä hakukonetuloksissa

Hakukoneoptimointi (engl. SEO = search engine optimization) on verkkosivuston sisältöjen kehittämiseen tarkoitettu menetelmä, jonka päätavoitteena on saavuttaa sivustolle mahdollisimman hyviä sijoituksia hakukonetuloksissa. 

Verkkokaupan näkökulmasta hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan ennen kaikkea tekstisisältöjen laatimista ja muokkaamista siten, että verkkokauppa, sen sisältämät tuotteet ja sisältösivut sijoittuisivat mahdollisimman korkealle hakukoneiden tuloslistoilla, kun käyttäjä suorittaa hakuja tietyillä hakusanoilla. 

Kun potentiaalinen asiakas etsii Googlesta vaikkapa tiettyihin tuotteisiin erikoistunutta verkkokauppaa (esimerkiksi hakutermillä “polkupyörät verkkokauppa”), tuotteita tietyn brändin nimellä (“Niken juoksukengät”), tiettyä tuoteryhmää (“osta kahvinkeitin”) tai suoraan yksittäisiä tuotteita (“Playstation 5 pelikonsoli”), hyvä hakukonenäkyvyys ohjaa tuotteista kiinnostuneita ja siten ostovalmiita kävijöitä omaan verkkokauppaan.

Verkkokaupan kannalta huolellisesti laaditut tuotetiedot, tärkeiden avainsanojen hyödyntäminen ja laadukas tekstisisältö nostavat verkkokaupan sivut paremmin esiin hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa ja tuovat siten lisää potentiaalisia asiakkaita ostoksille verkkokauppaan. 

Hyvien tulosten saavuttamiseksi olennaista on myös panostaa ulkoisiin linkityksiin, jotka toimivat hakukoneen näkökulmasta kuin kannatusääninä sivustollesi ja sivuston sisäisiin linkityksiin, jotka helpottavat kävijän asiointia kaupan sisällä ja vaikuttavat samalla sivuston näkyvyyteen hakukonetuloksissa. Hakukonetuloksiin vaikuttaa myös kaupan tekninen hakukoneoptimointi, eli käytännössä se, miten nopeasti verkkokaupan sivut latautuvat ja kuinka toimiva sivuston rakenne on.

Oikein toteutettuna hakukoneoptimointi palvelee verkkokauppaa monella eri tavoin – se lisää kävijäliikennettä, helpottaa tuotteiden löytämistä ja niiden ostamista, tehostaa maksettua mainontaa sekä vähentää asiakaspalvelun kuormitusta ja tuotteiden palautuksia. 

Tämä artikkeli pohjautuu juuri julkaisemaamme verkkokaupan hakukoneoptimoinnin oppaaseen, jossa kerromme tarkemmin hakukoneoptimoinnin tekniikoista ja erityisesti MyCashflow-verkkokauppojen hakukonenäkyvyyden parantamisesta.

1. Avainsanatutkimuksesta kaikki alkaa

Hakukoneoptimoinnissa avainsana-termillä viitataan sanaan tai useamman sanan yhdistelmään, joilla kävijöiden halutaan löytävän verkkokaupan sivut julkisista hakukoneista. Verkkokaupan sisällöt pyritään optimoimaan niillä avainsanoilla, joiden uskotaan tuovan mahdollisimman paljon kävijöitä hakukoneiden kautta.

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeintä onkin suunnitella ja löytää liiketoimintaa tukevia avainsanoja ja sijoittaa niitä strategisesti järkeviin sijainteihin – erityisesti tuotteiden nimiin, tuotekuvauksiin, tuoteryhmien ja tuotemerkkien esittelyteksteihin sekä verkkokaupan uutissisältöihin. 

Järkevästi valitut avainsanat ja niiden sisällyttäminen verkkokaupan sisältöihin auttavat lisäämään verkkokaupan kävijäliikennettä ja sitä kautta myös maksavien asiakkaiden määrää.

Avainsanojen suunnittelussa kannattaa hyödyntää ensin omia ideoita ja pohtia, millä hakusanoilla potentiaaliset asiakkaat todennäköisesti etsivät verkkokauppasi tuotteita Googlesta ja muista hakukoneista. 

Nämä ideat kannattaa syöttää internetistä löytyviin avainsanatyökaluihin, kuten Googlen avainsanatyökaluun tai Semrushiin ja tutkia niiden tarjoamien raporttien avulla, millä verkkokauppaasi liittyvillä hakusanoilla on eniten kuukausittaisia hakuja ja kuinka kovaa kilpailu on milläkin avainsanalla.

Avainsanatutkimuksen avulla on mahdollista saada selville ne strategisesti tärkeät avainsanat, joilla verkkokaupan kannattaa näkyä hakutuloksissa ja kuinka hyvin oma verkkokauppa tällä hetkellä esiintyy hakukoneissa kyseisillä hakusanoilla. 

2. Tuotteiden nimet ovat verkkokaupan hakukoneoptimoinnin A ja O

Suunnittele ja kirjoita erityisesti verkkokaupan tuotteiden nimet huolellisesti, sillä ne auttavat tuomaan uusia potentiaalisia asiakkaita hakukoneiden kautta ja helpottavat samalla verkkokaupassa asioivia löytämään juuri haluamansa tuotteet. Tuotteiden nimet (dokumenttien otsikot) lukeutuvatkin tärkeimpien huomioitavien asioiden joukkoon, kun puhutaan verkkokaupan hakukoneoptimoinnista. 

Käytännössä tuotteen nimen tulee kiteyttää tärkein informaatio kyseisestä tuotteesta ja kertoa jo hakukonetuloksia selaavalle, mistä tuotteesta on kyse. Nimiä kirjoittaessa kannattaa asettua asiakkaan asemaan ja miettiä, klikkaisiko hän todennäköisesti tuotteen otsikkoa nähdessään sen Googlen hakukonetuloksissa. 

MyCashflow’ssa tuotteen nimi lisätään myös automaattisesti sivun URL-osoitteeseen, mikä myös omalta osaltaan vaikuttaa kyseisen sivun hakukonenäkyvyyteen. Tuotteiden nimillä on suuri vaikutus maksullisen mainonnan tehokkuuteen, sillä esimerkiksi Google Shopping -tuotemainonnassa mainokset muodostetaan automaattisesti tuotedatan perusteella, mikä puolestaan korostaa tuotteiden nimien ja tuotekuvausten merkitystä.

3. Panosta tuotekuvausten hakukoneoptimointiin

Tuotekuvausten hakukoneoptimointiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä pelkästään tuotteen nimen ja hinnan kertovat tuotekuvaukset eivät tarjoa parasta mahdollista sijoittumista hakutuloksissa. Huolellisesti laaditut tuotekuvaukset edistävät tuotteen hakukonenäkyvyyttä ja parantavat samalla asiakaskokemusta.

Kirjoita tuotekuvauksista mahdollisimman selkeitä ja informatiivisia tekstejä, jotka kertovat kaikki olennaisimmat asiat kyseisestä tuotteesta. Ilmaise asiat tuotekuvauksessa omin sanoin ja vältä sisällön kopioimista esimerkiksi valmistajan sivuilta. Pahimmassa tapauksessa Google saattaa rangaista sivustoa, josta löytyy muualta kopioitua sisältöä.

Hyödynnä tuotekuvausten sisällöissä suunnittelemiasi avainsanoja enemmän kuin kerran, sillä se edesauttaa hakukonenäkyvyyttä kyseisillä sanoilla ja tuo potentiaalisia asiakkaita verkkokauppaan. Myös tuotekuvauksen pituus vaikuttaa sijoittumiseen hakutuloksissa, sillä Google löytää helpommin pitkiä tekstejä.

Hakukoneoptimoituja tekstejä kirjoittaessa kannattaakin aina panostaa siihen, että tekstejä on aidosti mukava lukea ja että ne on kirjoitettu nimenomaan ihmisiä, ei hakukoneita varten. Tämän varmistamiseksi teksteissä kannattaa välttää avainsanojen liiallista toistoa ja hyödyntää niiden synonyymejä ja lähikäsitteitä.

4. Muista tuoteryhmien ja tuotemerkkien hakukoneoptimointi

Tuoteryhmien sisältötekstit ovat erinomainen paikka luoda hakukoneoptimoitua, asiakkaiden kiinnostusta herättävää ja informatiivista sisältöä verkkokauppaasi. Tuoteryhmäsivuilla voit kertoa yleistietoa myynnissä olevista tuotteista ja käyttää sisältöteksteissä tuotteisiin liittyviä avainsanoja mahdollisimman loogisella ja luonnollisella tavalla. 

Tuoteryhmäsivujen lisäksi verkkokaupan tuotemerkkisivut ovat tärkeä hakukoneoptimoinnin kohde, sillä moni potentiaalinen asiakas etsii verkkokauppojen tuotteita nimenomaan tietyn brändin nimellä. 

Suunnittele erityisesti sivujen titlet, eli dokumenttien otsikot huolellisesti, sillä niillä on suuri vaikutus hakukonenäkyvyyteen. Kerro jo tuoteryhmän otsikoissa mahdollisimman selkeästi, mitä tuotteita kyseinen tuoteryhmä pitää sisällään ja huomioi sama käytäntö myös tuoteryhmän alaisissa ryhmissä. 

Esimerkiksi vaatteita myyvän verkkokaupan sisältämän Housut-tuoteryhmän alla on syytä olla mahdollisimman kuvaavia alatuoteryhmien otsikoita, kuten “Lasten ulkoiluhousut”, “Naisten farkut” tai “Miesten suorat housut”.

Panosta myös Esittely-kenttään tulevaan sisältötekstiin: kerro siinä kategorian sisällöstä mahdollisimman kiinnostavasti ja informatiivisesti hyödyntämällä tärkeitä avainsanoja ja niiden lähikäsitteitä. Muista tässäkin yhteydessä sisäinen linkitys ja luo sisältötekstistä linkkejä verkkokaupan muille sivuille.

5. Luo avainsanoja sisältäviä linkkejä verkkokaupan sisältöteksteistä

Sisältötekstejä kirjoittaessasi muista aina sisäisen linkityksen tärkeys, sillä hakukoneiden näkökulmasta sisäiset linkit luovat linkkivoimaa halutuille sivuille ja sujuvoittavat samalla verkkokaupassa asiointia kävijän näkökulmasta. 

Linkkien ankkuriteksteihin kannattaa sisällyttää hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeitä avainsanoja, jotka vievät kyseistä avainsanaa parhaiten kuvaavalle sivulle. Tällaisia linkkejä kutsutaan avainsanalinkeiksi.

Aikaisemmin mainitut tuoteryhmien ja tuotemerkkien esittelytekstit tarjoavat kätevän keinon luoda näitä avainsanalinkkejä, jotka auttavat hakukoneoptimoinnissa ja kävijöiden navigoinnissa verkkokaupan sisällä. Esimerkiksi tuoteryhmien esittelyteksteistä kannattaa linkittää esimerkiksi toisiin tuoteryhmiin, kiinnostavimpiin tuotteisiin ja verkkokaupan uutissisältöihin.

MyCashflow’ssa voit hyödyntää kätevästi myös uutissisältöjä hakukoneoptimoinnin välineenä.  Uutisten avulla voit tiedottaa esimerkiksi kaupan tuotevalikoiman muutoksista, kuten uusista mallistoista ja viimeisimmistä tuoteuutuuksista. Uutissisällöt ovat mainio paikka luoda sisäisiä linkkejä ja sisällyttää niiden ankkuriteksteihin tärkeiksi katsottuja avainsanoja.

6. Hyödynnä ristiinmyytäviä tuotteita sisäisten linkkien luonnissa

MyCashflow’ssa on mahdollista hyödyntää sisäisiä linkityksiä myös esimerkiksi ristiinmyytävillä tuotteilla, jotka tarjoavat kätevän keinon luoda yhteyksiä eri tuotteiden ja tuoteryhmien välille, helpottaa sopivien tuotteiden löytämistä ja parantaa samalla sivuston arvoa hakukoneiden näkökulmasta. 

Merkitsemällä tuotteita ristiinmyytäväksi eri kategorioissa voit näyttää asiakkaille tuotteiden yhteydessä esimerkiksi samankaltaisia ja yhteensopivia tuotteita, lisäosia ja varaosia, mikä toimii samalla kätevänä myynninedistämiskeinona. 

Ristiinmyyntien lisäksi MyCashflow’ssa kannattaa hyödyntää myös Mainostettavat tuotteet -toimintoa, jonka avulla voi nostaa arvokkaita linkkejä verkkokaupan etusivulle. Googlen näkökulmasta nimenomaan verkkokaupan etusivulta muille sivuille osoittavat linkit parantavat kohdesivujen auktoriteettia ja nostavat niiden arvostusta suhteessa muihin sivuihin.

7. Seuraa hakukoneoptimoinnin tuloksia – ja reagoi niiden mukaan

Hakukoneoptimoinnin onnistumiseksi on tärkeää selvittää, millaisia tuloksia tehdyt toimenpiteet ovat saaneet verkkokaupan kävijäliikenteessä aikaan ja kuinka hyvin ne ovat tukeneet kaupan myyntiä.

Seuraa aktiivisesti, miten tekemäsi hakukoneoptimoinnin toimenpiteet vaikuttavat verkkokauppasi saamiin orgaanisiiin hakukonetuloksiin: nousevatko verkkokaupan tuotteet, tuoteryhmät, uutissisällöt ja muut sivut hakukoneoptimoinnin myötä paremmin esille Googlen luonnollisissa hakukonetuloksissa?

Tutki myös kävijäseurannan avulla, mitä kautta kävijät löytävät verkkokauppaasi, mitä sivuja he verkkokaupassa suosivat ja kuinka pitkään he viihtyvät sivustolla. Tämä auttaa löytämään mahdollisia ongelmakohtia, joiden korjaaminen voi jatkossa saada aikaan entistä parempia tuloksia.

Reagoi ja kehitä verkkokaupan tekstisisältöjä jatkuvan analyysin perusteella: mistä erityisen hyvin toimivista käytänteistä voi ottaa oppia jatkoa ajatellen ja missä asioissa on eniten parannettavaa?

Seurantaa tehtäessä kannattaa kuitenkin muistaa, että hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy hakukonetuloksissa välittömästi, joten optimoiduille sisällöille kannattaa antaa aikaa nousta hakukoneissa esiin. 

Hakukoneoptimoinnin tuottama korkea sijoitus hakukonetuloksissa ei myöskään ole pysyvä saavutus, sillä esimerkiksi Google pitää toistuvilla päivityksillään huolen siitä, että hakutulokset elävät koko ajan. Tekstisisältöjen optimointi on siis jatkuva prosessi, jonka tuloksia voidaan helposti seurata ja toimenpiteitä muokata tarpeen mukaan.

8. Kirjoita tekstejä ihmisille, älä hakukoneille

Hakukoneoptimoinnin onnistumisen kannalta kaikista olennaisinta on luoda mahdollisimman hyödyllistä, kiinnostavaa ja informatiivista tekstisisältöä, joka aidosti palvelee sivuilla vierailevaa kävijää ja auttaa häntä löytämään haluamansa tuotteet.

Vaikka avainsanojen sisällyttäminen hakukoneoptimoituihin teksteihin on tärkeää, ne eivät silti saa nousta korostetun voimakkaasti esiin. Mikäli avainsanoja viljellään sisältöteksteissä kohtuuttoman paljon, tekstin luettavuus helposti kärsii. Liiallisen toiston sijaan tekstissä kannattaakin hyödyntää avainsanojen lisäksi niiden synonyymejä ja lähikäsitteitä. 

Hakukonetuloksia määrittävät Googlen algoritmit eivät mittaa pelkästään sivustolla esiintyvien avainsanojen määrää ja laatua, vaan myös sitä, kuinka kauan kävijät verkkokaupassa viihtyvät ja sitä, palaako käyttäjä sivustolta takaisin hakutulossivulle. 

Tämän datan perusteella hakukone tekee arvioita siitä, löytyikö sivustolta käyttäjän etsimä tieto tai ratkaisu. Hakukoneoptimoinnin kannalta kaikista olennaisinta on siis luoda mahdollisimman laadukasta sisältöä, joka palvelee käyttäjää mahdollisimman hyvin.

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnilla on myös selkeä yhteys Google Ads -mainonnan optimointiin. Kun esimerkiksi tuotekuvauksiin sisällytetään parempia avainsanoja, vaikutukset ulottuvat positiivisella tavalla sekä hakukoneoptimointiin että Google Shopping -tuotesyötteen laatuun. 

Kokonaisuudessaan hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi, joka tarjoaa varsin kustannustehokkaan keinon saada lisää kävijöitä verkkokauppaan parantamalla sivuston löydettävyyttä luonnollisissa hakukonetuloksissa. 

Parhaimmillaan hakukoneoptimointi auttaa jopa moninkertaistamaan hakukoneiden kautta ilmaiseksi saapuneiden kävijöiden määrän – ja mikä parasta, onnistuneen hakukoneoptimoinnin tulokset ovat yleensä pitkäaikaisia.

Kaikki olennainen hakukonenäkyvyydestä – tutustu verkkokaupan hakukoneoptimoinnin oppaaseen!

Tämä hyödyllinen opas pitää sisällään kaikki tärkeimmät asiat verkkokaupan hakukoneoptimoinnista:

  • mitä hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan 
  • miksi hakukoneoptimointi on hyödyllistä verkkokaupan myynnin kannalta 
  • mitä asioita jokaisessa verkkokaupassa tulisi huomioida hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Lataa verkkokaupan hakukoneoptimoinnin opas ilmaiseksi ja opi keinot, joiden avulla parannat MyCashflow-verkkokauppasi hakukonenäkyvyyttä!Uusimmat blogit

Kokeile nyt jopa 30 päivää maksutta – aloita jo tänään!

Aloita kokeilujakso ›Kysy lisää ›
"Toivon että tulevaisuudessa Tokoi eCommerce kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi alan erikoiskaupaksi, ja uskon että MyCashflow’n kanssa tämä tuleekin varmasti onnistumaan."
  • Vladimir Tokoi | Suojakalvotukku