Ostoskorien seurannalla kohti tehokkaampaa myyntiä

Ostoskorien seurannalla tunnistat helposti verkkokauppasi tilausprosessin pullonkaulat ja saat arvokasta tietoa kauppasi myynnin kehittämiseen.

Kehitimme verkkokaupan myynnin seurantaa. Hallinnan Yleiskatsaus-sivulla ei seurata enää kävijöiden/istuntojen määrää, vaan ostoskoreja ja niiden läpimenoprosenttia. Ostoskoreihin keskittyvän seurannan avulla tunnistat tilausprosessin pullonkaulat ja voit kehittää verkkokauppasi myyntiprosessia entistä tehokkaammaksi.

Kävijäistunnoksi laskettiin aiemmin kaikki verkkosivuston kävijät – myös botit. Botit ovat ohjelmia, jotka hoitavat ennalta määritettyjä tehtäviä automaattisesti. Nämä voidaan jakaa ns. hyviin – esimerkiksi hakukoneindeksointia tekevä Googlebot – ja pahoihin botteihin, jotka skannaavat tietoturva-aukkoja ja täyttelevät keskustelupalstoja spämmiviesteillä. Yleisesti arvoidaan, että verkkosivustojen liikenteestä lähes puolet koostuu bottiliikenteestä. Tämän kaltainen liikenne aiheutti vääristymiä MyCashflow’n aikaisempaan kävijämääräraportointiin ja moni ihmettelikin eroavaisuuksia erillisten kävijäseurantaohjelmien ilmoittamiin lukuihin (kiitokset kaikille palautteesta).

Nykyiset ostoskorien määrä ja arvo kuvastavat verkkokaupan myyntipotentiaalia kävijämäärää paremmin. Ostoskorien konversioprosentti puolestaan kuvaa verkkokaupan myynnin tehokkuutta paremmin kuin yleisempi tilausten suhde kävijämääriin.

Yleiskatsaus-sivun tietojen (ostoskorien määrä ja konversioprosentti) lisäksi voit seurata ostoskoreja tarkemmin Tilaukset-sivun Ostoskorit-välilehdeltä, jossa ostoskoreja voi hakea eri aikaväleiltä ja suodattaa tuloksia esimerkiksi asiakkaan nimen tai vaikkapa valitun maksutavan mukaan. Näillä työkaluilla on helppo etsiä esimerkiksi hukkunutta keskeneräistä tilausta, ja kun se löytyy, on kyseisestä ostoskorista helppo luoda uusi tilaus nappia painamalla.

Myyntiprosessin tehokkuutta voi arvioida myös Ostoskorit-sivulta löytyvän kuvaajan avulla, joka jakaa ostoskorit eri vaiheisiin kassalla syötettyjen tietojen määrän perusteella. Ostoskori muodostetaan siinä vaiheessa, kun asiakas lisää ensimmäisen tuotteen koriin. Jos esimerkiksi näyttää, että moni ostoskori jää 50 %:iin, voi syynä olla asiakkaille sopimattomat maksutavat. Ostoskorien vaiheet muodostuvat siis verkkokaupan kassalla syötettyjen tietojen perusteella. Yleisimmin nämä ovat järjestyksessä yhteystiedot (25 %), toimitus- ja maksutavan valinnat (50–75 %) sekä maksutapahtuma (100 %).

Suosittelemme toki edelleen lämpimästi myös kävijämäärien seuraamista. Verkkokaupan kävijämäärien seuraamiseen kannattaa käyttää erillistä kävijäseurantaohjelmistoa, ja MyCashflow sisältääkin valmiit laajennukset sekä ilmaisen Google Analyticsin että kotimaisen Snoobin kävijäseuranta- ja verkkokauppaseurantatoimintoihin. MyCashflow’n hallinnasta aiemmin löytyneiden tilastojen lisäksi kävijäseurantaohjelmisto tarjoaa kymmeniä muita raportteja ja hyödyllisiä tunnuslukuja.

Yhdessä käytettynä MyCashflow ja kävijäseurantaohjelmisto antavat monipuolista tietoa verkkokaupan kehittämisen ja markkinoinnin tueksi.