Flow

Flow on Mihály Csíkszentmihályin (muistisääntö: Chicks sent me high) luoma käsite, joka kuvaa täydellistä syventymistä käsillä olevaan tehtävään. Wikipedia määrittelee Flow-kokemuksen näin: Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Flow lisää psyyken sisäistä vahvuutta ja kompleksisuutta ihmisen saadessa todellisuuskuvansa järjestykseen ja hallintaan. Optimaalinen flow-kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä…

Flow on Mihály Csíkszentmihályin (muistisääntö: Chicks sent me high) luoma käsite, joka kuvaa täydellistä syventymistä käsillä olevaan tehtävään. Wikipedia määrittelee Flow-kokemuksen näin:

Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Flow lisää psyyken sisäistä vahvuutta ja kompleksisuutta ihmisen saadessa todellisuuskuvansa järjestykseen ja hallintaan. Optimaalinen flow-kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta ja hän on kiinnostuneesti paneutunut ko. aktiviteettiin. Csikszentmihalyi on tutkimuksissaan todennut ihmisten olevan onnellisimmillaan juuri tällaisina hetkinä elämässään.

Mitä on Flow?

Flow-kokemus syntyy, kun tehtävän haasteet vastaavat ihmisen taitoja ja hän on syvästi keskittynyt tavoitteelliseen toimintaan. Flow-tilassa keskittyminen on niin intensiivistä, ettei tarkkaavaisuus riitä minkään epäolennaiseen ajatteluun, tietoisuus itsestä katoaa ja aikakäsitys muuttuu (tuntuu, että koko päivä meni hetkessä ohi). Toiminta, joka tuottaa tällaisia kokemuksia, on niin palkitsevaa, että sitä voi tehdä sen itsensä takia, välittämättä siitä, mitä siitä saa

Flow-tila on hyvin tyypillinen huippuammattilaisilla ja -urheilijoilla. Uskon tunteen olevan tuttu useimmille tämän blogin lukijoille työn tai harrastuksen kautta.

Flow osana yrityskulttuuria

Meidän yrityskulttuurissamme Flow on hyvin keskeisessä asemassa. Jopa niin keskeisessä, että sana Flow löytyy päätuotteemme, MyCashflow’n, nimestä. Meillä Flow on läsnä jokaisena työpäivänä ja monessa muodossa. Kun Flow tuodaan osaksi yrityskulttuuria – jokaisen työntekijän arkeen – saavutetaan huikeita etuja:

 • ihmiset ovat onnellisia
 • työ motivoi tekijäänsä – ulkoiselle motivoinnille ei ole tarvetta
 • jatkuva parantaminen ja pyrkimys itsensä ylittämiseen

Flow’n luominen osaksi yritystä ei ole missään tapauksessa helppoa. Kyse on kuitenkin joukosta yksittäisiä ihmisiä ja tunteistaan. Ei voida päättää, että tuodaan Flow osaksi yritystä, vaan sen täytyy syntyä yritykseen. Yritysjohto voi pyrkiä luomaan hyvät edellytykset Flow’n kokemiselle ja poistaa tiellä olevia esteitä. Loppu on kiinni itse työntekijästä. Flown vaatimuksia ovat mm.:

 • Tehtävän täytyy olla sopivan haasteellinen taitoihin nähden
  Liian helppo työ puuduttaa, liian vaikea uuvuttaa. Tekemällä oppii ja taitojen kasvaessa myös haasteiden tulee kasvaa.
 • Sopiva ympäristö syvää keskittymistä varten
  Flow-tilaan ei mennä sormia napsauttamalla. Flow’n kokeminen vaatii aikaa uppoutua yhä syvemmällä tehtävään. Puhelut ja muut häiriötekijät rikkovat Flow-kokemuksen helposti.

Flow’n hyödyntäminen www-suunnittelussa

Hyödynnämme Flow’ta myös ohjelmistosuunnittelussa. MyCashflow’n hallintatyökalun Flow’n suunnitteluun olemme panostaneet valtavasti aikaa ja vaivaa. MyCashflow oli pääpiirteittäin valmis jo kesällä 2007, mutta siirsimme palvelun julkaisua monta kertaa, koska halusimme saada yksityiskohdat kuntoon. Toisin sanoen halusimme saada Flow’n kuntoon. Hyvä Flow internet-palvelussa edellyttää ainakin seuraavaa (lista on varmasti puutteellinen):

 • Nopea toiminta ja välitön reagointi käyttäjän toimenpiteisiin
  Esimerkiksi MyCashflow aloittaa tuotteiden hakemisen samalla kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen hakukenttään.
 • Mahdollisimman vähän sivulatauksia
  Sivulataukset ovat yleensä hitaita (yli sekunti) ja ne keskeyttävät tekemisen hetkeksi. Jos sivulatauksia on paljon, tekeminen on väkisin katkonaista.
 • Toiminnot (napit, linkit, jne) ovat oikeilla paikoillaan
  Siellä missä käyttäjä olettaa niiden olevan ja näkyvillä vain silloin kun niitä tarvitaan.
 • Riittävät ohjeistukset ja kuvaavat virheilmoitukset
  MyCashflow’n osalta olemme pyrkineet rakentamaan ohjekirjan ohjelmiston sisään niin, että tarvittavat ohjeet löytyvät toimintojen yhteydestä eikä erillisiä ohjeita tarvita ollenkaan.